Věříme v aktivní účast jednotlivců a naší společnosti v rámci širší komunity, a proto se snažíme zapojovat naše zaměstnance do aktivit, které vytvářejí pozitivní změnu pro komunity ve kterých žijeme a pracujeme. Abychom sladili komunitní zapojení a pro bono práci, podporujeme a rozvíjíme tyto iniciativy v oblastích vzdělávání, ekonomického posílení a rovnosti v rámci společenské odpovědnosti firmy.

Využíváme všech našich vědomostí a zdrojů, abychom poskytli potřebnou podporu našim lokálním i globálním komunitním partnerům. Naše zapojení v komunitě jim pomáhá získat přístup k dobrovolníkům, mentoringu, odborným znalostem, finančním příspěvkům a zároveň jim vytváří příležitosti ke vzdělání prostřednictvím školení a seminářů anebo poskytnutím kancelářských prostor či jiné druhy podpory.