Jedním z nejlepších způsobů, jakými můžeme ovlivnit udržitelnost rozvoje životního prostředí, je poskytování bezplatných právních služeb (pro bono) ekologickým neziskovým a nevládním organizacím.

Find out more

Klientům poskytujeme také právní poradenství v záležitostech nejlepší ekologické praxe a přizpůsobení se změnám klimatu.
Learn about our energy sector practice

Řízení našeho vlastního vlivu na životní prostředí provádíme prostřednictvím Globální iniciativy pro udržitelnost rozvoje.
Read more