Společenská odpovědnost pro DLA Piper znamená aktivní vyhledávání příležitostí k využití předností plynoucích z vedoucího postavení kanceláře v oboru obchodního práva na mezinárodní úrovni, a to za účelem pozitivního přispění v místních i mezinárodních komunitách. Naše iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti jsou ztělesněním našich hodnot a zároveň se odrážejí ve způsobu, jakým přistupujeme k našim zaměstnancům, klientům a komunitám.

Global Compact Organizace spojených národů je strategicko-politickou iniciativou pro organizace, které přijaly závazek propojit své aktivity a strategie s cíli OSN zaměřenými na vybudování udržitelné globální ekonomiky.

Vážíme si podpory, kterou této iniciativě poskytujeme, neboť jasně zdůrazňuje náš závazek společenské odpovědnosti. Snažíme se prosazovat deset univerzálně akceptovaných zásad zahrnujících oblast lidských práv, práce, životního prostředí a boje s korupcí, a to v rámci našeho přístupu k podnikání a vztahů se zainteresovanými stranami.

Členství v Global Compact doplňuje dlouhodobé vztahy s institucemi OSN. V rámci celosvětové praxe poskytování bezplatných právních služeb (pro bono) spolupracujeme s institucemi OSN po boku předních mezinárodních charitativních organizací a agentur, nevládních organizací a akademických institucí po celém světě. Naše první globální charitativní partnerství s UNICEF spojuje přednosti obou našich organizací a zajišťuje tak lepší služby a ochranu dětem, které se dostávají do styku s právem.

V rámci účasti v Global Compact OSN každý rok připravujeme 'Zprávu o pokroku' vycházející z deseti univerzálních zásad Global Compact a širších rozvojových cílů OSN.