Country specific legal notices

Select a region from the drop-down list to reveal the relevant Legal Notices information.

Czech Republic

Poskytovatel služeb 

Služby naší společnosti jsou v České republice poskytovány prostřednictvím DLA Piper Prague LLP, organizační složka, která je součástí DLA Piper. DLA Piper je globální právnická firma vykonávající svou činnost prostřednictvím oddělených a odlišných právních subjektů (ať už mají právní subjektivitu či nikoli). Další informace o těchto právních subjektech a struktuře DLA Piper naleznete na stránce Legal notices.

DLA Piper Prague LLP, organizační složka, je společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 64465, identifikační číslo 285 18 659 a je pobočkou DLA Piper Prague LLP (společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu (identifikační číslo EC341606) se sídlem 3 Noble Street, Londýn EC2V 7EE).Naše daňové identifikační číslo v České republice je CZ28518659. 

Kontaktní detaily 

Kontaktní detaily DLA Piper Prague LLP, organizační složka naleznete v naší záložce "Kanceláře" na domovských stránkách České republiky

Předpisy

Všichni čeští právníci v DLA Piper Prague LLP, organizační složka mají v rámci České republiky povoleno pracovat jako advokáti nebo advokátní koncipienti a jsou členy České advokátní komory. Pravidla a předpisy vztahující se na členy České advokátní komory naleznete na www.cak.cz

DLA Piper Prague LLP, organizační složka může také spolupracovat s právníky z jiných jurisdikcí, kteří jsou členy zahraničních advokátních komor. Další informace o našich pracovnících a jejich profesních kvalifikacích naleznete na našich stránkách v záložce "Naši pracovníci". 

Pojištění odpovědnosti za škodu 

Naší profesní pojišťovnou je Travelers Insurance Company Limited, jejíž adresa je Exchequer Court, 33 St Mary Exe, Londýn EC3A 8AG. Toto pojištění pokrývá naši činnost ve Velké Británii, v kontinentální Evropě, na Blízkém východě, v Austrálii a v Asii a zahrnuje jednání a opomenutí, která se vyskytnou kdekoliv na světě.

V určitých jurisdikcích je podle místních předpisů profesní pojištění vyžadováno místně. Tam, kde jsou takovéto předpisy platné, máme zajištěné postupy ke splnění těchto povinností, jejichž detaily mohou být dodány na vyžádání. 

Naše služby 

Jsme zavázáni poskytovat všem našim klientům služby nejvyšší kvality. Pokud se naskytne nějaký problém či chyba, kontaktujte prosím v dané věci odpovědného oblastního partnera. 

Pokud nebudeme schopni vyřešit problém za pomoci interních postupů, klienti se mohou obrátit na Českou advokátní komoru. Pokud vyšetřování dojde k závěru, že stížnost je oprávněná, může Česká advokátní komora proti advokátovi kárně zasáhnout. 

Bližší informace 

Dodatečné právní oznámení s obecnou působností naleznete na stránce Legal notices.