Jakub Adam má zkušenosti v oblasti financování a korporátního práva a M&A, kde v průběhu posledních 15-ti let poskytoval právní poradenství při nejvýznamnějších transakcích v České republice.

Jakub zastupuje jak prodávající, tak kupující ve složitých transakcích v nejrůznějších průmyslových oblastech. Poskytuje rovněž poradenství klientům při restrukturalizacích včetně přeshraničních fúzí a refinancování a řešení problémů nedostatečné kapitalizace. Získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti energetiky, stavebnictví a zdravotnictví. Dále se věnuje obchodním smlouvám, pracovnímu právu a řeší také soudní spory v rozhodčích řízeních.

Jakub je vedoucím skupiny nemovitostí naší kanceláře v České republice.