Eva má více jak 20 letou praxi v oboru nemovitostí. Je odbornicí v oblasti správního práva týkajícího se nemovitostí. Zastupuje hlavní investory v Praze a poskytuje jim poradenství při jejich investicích do projektů správy, hotelů a maloobchodu.

Eva má mnoho zkušeností se zastupováním klientů při územním plánování, výstavbě a jiných s tím spojených správních řízeních, včetně komplexního servisu v oblasti stavebního práva. 

Zastupování národních a mezinárodních developerů při akvizicích nemovitostí a investic do výstavby i zastupování vlastníků rozsáhlého majetku a poskytování právního poradenství při prodeji jejich majetku nebo dalších projektů s tím spojených. 

Celkové poradenství na trhu s nemovitostmi v České republice.