Denise R. Hamer se zaměřuje na oblast financování a restrukturalizace dluhů, poradenství ve věcech finanční restrukturalizace, řízení portfolia a aktiv, problematických aktiv, převzetí a postoupení dluhů (včetně nesplácených úvěrů), "Speciálních řešení" při provádění investičních záměrů, a obecného úvěrování. Po dobu 25 let působila v oblasti nově vznikajících trhů, geograficky poté se zvláštním zaměřením na oblast Střední a Východní Evropy.

Denise vykonávala funkce na vedoucích pozicích v předních mezinárodních advokátních kancelářích, poradenských firmách, korporacích a bankách.

Mezi jejích klienty patří finanční instituce, investiční banky, nadnárodní entity, fondy a korporace.