Milena Hegenbartová se podílela na významných projektech v oblasti nemovitostí poskytující právní služby s ohledem na zajištění správně právní agendy projektovým společnostem při přípravě a realizaci výstavby. Poskytuje poradenství ve stavebním právu, zejména ve věcech územního rozhodnutí, stavebního povolení, včetně přípravy navazujících smluv, týkajících se nemovitostních projektů.

Milena se rovněž zaměřuje na zastupování v řízeních u správních soudů o správních žalobách proti vydaným správním rozhodnutím. Má významné zkušenosti i v právu obchodních společností, zejména s fúzemi a akvizicemi.