Viktor  se jako advokát specializuje  na oblast nemovitostí, fúzí  a akvizicí, a otázky korporátního a obchodního práva. Má rozsáhlé zkušenosti také v oblasti financování podnikatelských projektů, např. v poradentství leasingovým společnostem v otázkách koupě a financování nemovitého majetku a techniky.

Viktor publikoval řadu odborných článků v právnických časopisech, obchodních časopisech, novinách i na internetových portálech zabývajících se  právním poradenstvím pro investory a podnikatele.