Jan Rataj získal rozsáhlé zkušenosti v právním poradenství domácím i zahraničním klientům v oblastech práva obchodních společností a obchodního práva. Zastupuje klienty zejména v oblasti českého korporátního práva a zároveň v obchodněprávních záležitostech týkajících se telekomunikací, soutěžního práva, ochrany dat, farmacie, pojištění, ochrany spotřebitele, IT a IP.