Vojtěch Růžička se specializuje na právo nemovitostí, zejména na otázky spojené s českým Katastrem nemovitostí, na převody nemovitostí a služebnosti. Také vykonává poradentství pro klienty v oblasti sporů týkajících se obchodního a insolvenčního práva a pro mimosoudní řešení sporů (je držitelem Certifikátu Krizové intervence). Navíc jeho zkušenosti pokrývají také oblast otázek pracovního práva včetně uzavírání a skončení pracovního poměru, stejně tak oblast rodinného a rozvodového práva.

Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze, jejíž stadium završil obhajobou diplomové práce na téma mimosoudní řešení sporů.