Petr Samec se zaměřuje na obchodní právo, a to zejména na oblast fúzí a akvizic, právo obchodních společností a obchodní smlouvy. V průběhu své profesní kariéry se účastnil nejrůznějších projektů, které zahrnovaly právní audit, přípravu a vyjednávání smluvní dokumentace a následné obchodněprávní otázky. Petr pravidelně poskytuje právní rady zahraničním klientům v otázkách zahájení podnikání v České republice, transformace, reorganizace a obchodního vedení.

Petr je však specialistou hlavně na farmaceutické a zdravotnické právo (Life Sciences). Poskytuje právní poradenství celé řadě českých i zahraničních klientů v nejrůznějších aspektech práva léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, včetně uvádění nových produktů na trh, registrace léčivých přípravků, úhrad z veřejného zdravotního pojištění a cenové regulace, klinického hodnocení, reklamy, sponzoringu, vztahů se zdravotnickými odborníky atp. Velkou část agendy tvoří obchodní smlouvy, a to zejména distribuční smlouvy, smlouvy o dodávkách zboží, smlouvy o skladování, dohody o poskytování množstevních bonusů, marketingové a PR smlouvy, jakož i speciální cenová ujednání se zdravotními pojišťovnami.
Petr má také zkušenosti v oblasti pracovního práva, včetně individuálních pracovních smluv a citlivých manažerských smluv, zaměstnaneckých výhod a prémiových plánů, snižování počtu zaměstnanců a nadbytečnosti, jakož i agenturního zaměstnávání.
V rámci své praxe se Petr rovněž zabývá problematikou ochrany osobních údajů.