Jana Švábová se specializuje na obchodní právo  včetně soudních sporů, korporátní a insolvenční právo (je držitelkou mezinárodního certifikátu IES v oblasti insolvenčního práva), správu a vymáhání pohledávek. Její profesní zkušenosti zahrnují práci podnikového právníka pro českou společnost v oblasti auto-leasingu. jejíž hlavní činností byla správa a vymáhání pohledávek prostřednictvím soudních sporů, insolvenčních a exekučních řízení.