Vaše soukromí je pro nás důležité. Účelem tohoto oznámení je informovat Vás o našich postupech, jak je nakládáno s Vašimi údaji na našich webových stránkách (www.dlapiper.com) a možnostmi, jak tyto postupy kontrolovat.

Informace, které shromažďujeme

Pokud na našich webových stránkách nevyplníte formulář “Contact Us” nebo nás přímo nekontaktujete e-mailem, identifikační údaje o Vaší osobě tj. jméno, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa apod. neshromažďujeme.

Při návštěvě našich webových stránek však automaticky shromažďujeme určité neosobní informace např. jaký používáte prohlížeč, jaký máte operační systém a název domény poskytovatele Vašeho internetového připojení (např. UPC, Telefonica).

Jakým způsobem nakládáme s informacemi o Vás?

Neosobní údaje používáme k analýze užívání webových stránek (jako např. souhrnné informace o stránkách navštívených našimi uživateli), což nám pomáhá ke zlepšování obsahu našich webových stránek.

Osobní informace, které nám poskytnete, jsou využívány pouze ke zpracování dotazníku z našich webových stránek či k vyřízení Vašich podnětů.

Shromážděná data, pokud je to vhodné, jsou sdílena s jednotlivými pobočkami DLA Piper ve světě včetně USA, Evropy a Asie a s partnerskými kancelářemi, které poskytují služby naším jménem. Osobní informace, které nám poskytují uživatelé z Evropské unie, mohou být přeposílány do ostatních zemí (včetně USA), jejichž předpisy na ochranu osobních dat se od evropských předpisů mohou lišit. S takovým převáděním informací výslovně souhlasíte. 

Nebudeme Vás kontaktovat v žádných záležitostech, aniž byste si to výslovně přáli. Vaše osobní informace zároveň nebudeme sdílet, pronajímat ani prodávat mimo DLA Piper kromě případů, kdy je sdílet musíme s partnerskými kancelářemi, které poskytují služby naším jménem. Pokud máte zájem o práci v DLA Piper a poskytnete nám životopisné údaje prostřednictvím e-mailu, tyto údaje budou použity pouze v rámci interního výběrového řízení. Tyto informace nebudou poskytovány nikomu mimo DLA Piper, kromě partnerských kanceláří, které poskytují služby naším jménem.

Nicméně, výjimečně se může stát, že budeme nuceni osobní informace poskytnout v souvislosti s právními předpisy či profesními standardy např. v souvislosti se soudním nařízením, předvoláním nebo na žádost orgánů státní správy.

Zároveň nemůžeme zcela garantovat bezpečnost osobních údajů poskytovaných prostřednictvím internetu vzhledem k tomu, že mohou být během procesu zpracování dostupné ostatním osobám včetně našich poskytovatelů služeb.

Sběr informací třetími stranami a sponzory

Naše webové stránky obsahují odkazy na další stránky, které mohou s osobními údaji nakládat jinak než my. Návštěvníci stránek by se měli seznámit s pravidly nakládaní s osobními údaji těchto provozovatelů, jelikož my nemáme vliv na to, jaké informace jsou těmto třetím stranám poskytovány nebo co shromažďují.

DLA Piper zveřejňuje informace o programech a akcích, které jsou sponzorovány nebo na kterých se podílejí ostatní firmy a organizace. Doporučujeme se na tyto akce hlásit elektronicky. DLA Piper nemůže ovlivnit použití těchto informací třetími stranami. S informacemi, které nám poskytnete, bude nakládáno tak, jako byste se registrovali telefonem nebo papírovou přihláškou. Respektive, pravidla ochrany soukromí, která platí na internetu, zde nebudou aplikována.

Cookies

Naše webová stránka používá cookies. Cookie je krátký textový řetězec, který webová stránka umístí do cookie souboru Vašeho webového prohlížeče a který umožní webové stránce zapamatovat si informace o Vás a Vašich volbách. Cookie obvykle obsahuje název domény, ze které byl cookie poslán, jeho životnost a hodnotu a někdy i náhodně generované číslo. To nám pomáhá zlepšovat webové stránky tak, aby Vám poskytovaly pouze nejlepší informace a služby.

Cookies používáme i v následujících případech:

  • tam, kde jsou nezbytné k fungování našich stránek
  • k personalizaci našich stránek (díky které můžete snadno obnovit dříve navštívené stránky a nahlížet do informací, které jste zadali online)
  • ke sběru souhrnných statistických informací, které nám pomáhají porozumět, jak uživatelé naše stránky používají, tyto informace nám pomáhají vylepšovat jejich strukturu. Tímto způsobem Vás nemůžeme nijak identifikovat.

Detailní informace o cookies a způsobu jejich užití na našich webových stránkách naleznete v sekci Cookie Policy.

Přijmutí/odmítnutí cookies

V nastavení Vašeho prohlížeče si můžete zapnout nebo vypnout ukládání cookies. Pokud však ukládání cookies odmítnete, je možné, že nebudete moci naplno využít funkce, které Vám naše stránky nabízejí. Další informace o nastavení cookies najdete v sekci 'Can I withdraw my consent?' nebo v sekci Cookie Policy.

Bezpečnost a integrita dat

Aplikujeme bezpečnostní opatření, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k informacím, které nám jsou poskytnuty online. Avšak nikdy není možné zaručit absolutní bezpečnost dat.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoliv dotazy nebo připomínky týkající se bezpečnostních pravidel DLA Piper nebo jejich implementace, můžete nás kontaktovat na adrese [email protected]. Pokud se kdykoliv rozhodnete, že si nepřejete, abychom uchovávali Vaše osobní údaje nebo si přejete změnit nastavení způsobu jejich použití, pošlete nám, prosím, e-mail na adresu [email protected].

Změny pravidel ochrany údajů

Vyhrazujeme si právo tato pravidla nebo jejich části kdykoliv měnit. Sledujte tyto pravidla, aby Vám případné změny neunikly.