Vaše soukromí je pro nás důležité. Tyto zásady ochrany osobních údajů mají za cíl vysvětlit, jakým způsobem zacházíme s Vašimi údaji, když (i) se registrujete nebo navštívíte naše stránky, www.dlapiper.com nebo související stránky (dále jen „stránky“), nebo když (ii) s námi spolupracujete při využívání produktů nebo služeb DLA Piper (naše „služby“). Tyto zásady se na Vás rovněž vztahují za předpokladu, že Vaše osobní údaje zpracováváme v důsledku poskytování služeb třetím stranám a nebo pokud jste uchazečem o zaměstnání v DLA Piper.


1. Účel těchto zásad ochrany osobních údajů 9. Smluvní dodavatelé a další správci
2. Kdo jsme a co děláme 10. Kam předáváme Vaše osobní údaje
3. Jak nás kontaktovat 11. Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje
4. Jaké osobní údaje shromažďujeme 12. Důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů
5. Jak používáme Vaše osobní údaje 13. Jak získat přístup ke svým osobním údajům a dalším právům
6. Na jakém právním základě používáme a zpracováváme Vaše osobní údaje 14. Shromažďování informací na stránkách jiných osob a sponzorů
7. S kým sdílíme Vaše osobní údaje 15. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
8. Používání souborů cookies a podobných technologií

1. Účel těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů („zásady ochrany osobních údajů“) vysvětlují náš přístup k Vašim osobním údajům, které získáváme přímo od Vás nebo od třetí strany, a dále popisují účely, za jakými Vaše osobní údaje zpracováváme. Zásady ochrany osobních údajů také stanovují Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás dále informují o povaze osobních údajů, které zpracováváme a o tom, jak je možné zažádat o jejich smazání, aktualizování, převod nebo přístup k nim.

Zásady ochrany osobních údajů jsou rovněž určeny k tomu, aby Vám pomáhaly učinit informované rozhodování při používání stránek a využívání našich služeb a dále porozumět tomu, jak můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v důsledku poskytování služeb třetím stranám nebo pokud se ucházíte o zaměstnání v DLA Piper.

Věnujte prosím čas k přečtení a pochopení těchto zásad ochrany osobních údajů.

Berte prosím také v úvahu, že tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na zpracování Vašich osobních údajů získaných DLA Piper.

Back to top

2. Kdo jsme a co děláme

DLA Piper je mezinárodní advokátní kancelář provozující svou činnost prostřednictvím řady samostatných a regulovaných právních subjektů poskytujících právní a další klientské služby v souladu s příslušnými zákony v jurisdikcích, v nichž působí. Podrobnosti o různých subjektech DLA Piper, které klientům poskytují právní a jiné služby, naleznete zde.

DLA Piper UK LLP a DLA Piper LLP (US) jsou společnými správci osobních údajů a jsou odpovědni za Vaše osobní údaje zpracovávané prostřednictvím našich stránek. Vezměte prosím na vědomí, že za zpracování Vašich osobních údajů mohou být odpovědné i jiné subjekty DLA Piper, a to v souvislosti s poskytovanými službami a v závislosti na tom, se kterým subjektem DLA Piper uzavřete smlouvu o poskytování služeb: www.dlapiper.com/practicingentities

Back to top

3. Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoliv otázky ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo si přejete uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím:

 • prostřednictvím e-mailu na: privacyteam@dlapiper.com; nebo
 • telefonicky na: +44 (0)20 7349 0296
Back to top

4. Jaké osobní údaje shromažďujeme

Vaše osobní údaje získáváme v případě, kdy navštívíte naše stránky a kontaktujete nás nebo od nás požadujete informace, dále když využíváte naše právní nebo jiné služby, anebo v důsledku vztahu mezi Vámi a jedním nebo vícero našimi zaměstnanci nebo klienty.

Naším prvotním cílem při shromažďování Vašich osobních údajů je:

 • ověřit Vaši identitu
 • poskytovat naše služby
 • zlepšovat, rozvíjet a uvádět na trh nové služby
 • vyřizovat Vaše požadavky zadané na našich stránkách v souvislosti s našimi službami
 • vyšetřovat nebo vyřizovat dotazy nebo spory
 • dodržovat platné právní předpisy, soudní příkazy, další soudní postupy nebo požadavky dozorového orgánu
 • dodržovat naše dohody s Vámi
 • chránit práva, majetek nebo bezpečnost nás či třetích stran, včetně našich dalších klientů a uživatelů našich stránek nebo našich služeb
 • nábor uchazečů za účelem zaměstnání v DLA Piper
 • další používání osobních údajů v souladu s právními předpisy

Pro splnění těchto cílů můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • Jste-li návštěvník našich stránek:
  • jméno a název pracovní pozice
  • kontaktní informace včetně společnosti, pro kterou pracujete, e-mailové adresy, případně účtu sociální sítě
  • demografické informace, kterými jsou adresa, preference a zájmy
  • další informace související s poskytováním služeb
 • Jste-li současný nebo potenciální klient využívající naše služby jako jednotlivec:
  • jméno a název pracovní pozice
  • kontaktní informace včetně společnosti, pro kterou pracujete, a e-mailové adresy, je-li požadována
  • platební údaje
  • informace, které s námi sdílíte v rámci poskytování našich služeb a závisející na povaze Vašich pokynů pro DLA Piper
  • relevantní informace vyžadované (i) právními předpisy pro realizaci AML opatření (opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu) a/nebo KYC opatření vedoucí k identifikaci klienta a (ii) našimi postupy při přijímání klientů. Tyto informace mohou případně zahrnovat ověření zdroje Vašich finančních prostředků, které můžeme požadovat a získávat od Vás nebo třetích stran jak na počátku, tak případně v průběhu našeho vztahu s Vámi. Zdrojem pro takové ověření může být dokumentace, kterou si vyžádáme od Vás, která je dostupná z on-line zdroje, nebo obojí.
  • informace, které nám poskytnete za účelem účasti na jednáních a událostech, včetně Vašich stravovacích požadavků, které mohou obsahovat informace o Vašem zdraví nebo náboženském přesvědčení
  • další informace relevantní pro poskytování našich služeb

Společnost DLA Piper je však primárně najímána klienty - obchodními korporacemi, které samy o sobě nejsou subjekty osobních údajů. V rámci pokynů od těchto korporátních klientů nám nicméně mohou být poskytnuty určité osobní údaje (např. osobní údaje týkající se některého ze členů statutárních orgánů, zaměstnanců našich nebo potenciálních klientů, jakékoliv protistrany, prodávajícího nebo kupujícího, včetně jejich právních poradců, dalších poradců nebo jejich zaměstnanců a podobně).

Pokud jste jednotlivec, jehož osobní údaje jsou námi zpracovávány v rámci poskytování služeb jiným klientům (včetně jednotlivců a korporátních klientů), budeme zpracovávat řadu různých osobních údajů v závislosti na povaze poskytovaných služeb.

To může zahrnovat osobní údaje týkající se, mimo jiné, zástupců vedení nebo zaměstnanců kteréhokoliv z našich korporátních nebo potenciálních klientů či protistrany, prodávajícího nebo kupujícího, včetně jejich právních poradců, dalších poradců nebo jejich zaměstnanců a podobně.

Pokud například poskytujeme právní poradenství ohledně penzijního systému (plánu) zástupcům klientů, mohou nám být poskytnuty (kromě jiných informací) údaje o nároku na poskytnutí dávky, výši důchodu, kontaktní informace, data narození a pohlaví ostatních členů penzijního systému (plánu).

Můžeme také potřebovat zpracovávat osobní údaje ve vztahu k jiným osobám, které jsou pověřeny našimi vlastními klienty nebo jinými osobami či společnostmi, které s námi poskytují služby pro naše klienty (např. jiné advokátní kanceláře, znalci).

Toto je pouze demonstrativní seznam možných zpracování, který odráží rozmanitou povahu osobních údajů zpracovávaných v rámci advokátní kanceláře při poskytování právních služeb.

Pokud jste klient nebo potenciální klient, shromažďujeme také informace, které nám umožňují nabízet na trhu naše produkty a služby, které by Vás mohly zajímat. Za tímto účelem shromažďujeme:

 • jméno a kontaktní údaje
 • další obchodní informace, jako je název pracovní pozice a název společnosti, pro kterou pracujete
 • oblasti nebo témata, která Vás zajímají
 • další informace, jako například události, které jste navštívili a - pokud nám je poskytnete - rovněž informace o Vašich stravovacích požadavcích, jež mohou obsahovat údaje o Vašem zdraví nebo náboženském přesvědčení

Pokud jste potenciální uchazeč o zaměstnání v DLA Piper:

 • jméno a název pracovní pozice
 • kontaktní informace včetně e-mailové adresy
 • životopis, včetně Vašeho věku a/nebo pohlaví, jestliže jej uvedete, Vašeho vzdělání, předchozích zaměstnání apod., a další informace, které nám sami sdělíte
 • další informace relevantní pro případný nábor do DLA Piper
Back to top

5. Jak používáme Vaše osobní údaje

Vaše údaje používáme k následujícím účelům:

Poskytování služeb
Shromažďujeme a uchováváme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete během používání našich stránek a/nebo využívání našich služeb k tomu, abychom Vám mohli poskytnout naše služby. Berte prosím na vědomí, že na poskytování služeb se vztahují také naše obchodní podmínky.

Jaký je právní základ pro zpracování?
Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění našich povinností vyplývajících z jakékoliv smlouvy, kterou s Vámi můžeme uzavřít. Je naším oprávněným zájmem nebo oprávněným zájmem třetí strany využívat Vaše osobní údaje tak, abychom zajistili, že Vám nebo dalším klientům poskytujeme ty nejlepší možné klientské služby.

Klientské služby
Naše stránky využívají různá uživatelská rozhraní, která umožňují vyžádat si informace o našich službách, včetně elektronických poptávkových formulářů a telefonického poptávkového servisu. V každém z těchto případů mohou být vyžadovány Vaše kontaktní údaje spolu s podrobnostmi o dalších osobních údajích, které jsou relevantní pro Váš dotaz. Tyto informace jsou použity k tomu, abychom mohli odpovídat na Vaše žádosti.

Jaký je právní základ pro zpracování?
Je naším oprávněným zájmem nebo oprávněným zájmem třetí strany používat Vaše osobní údaje tak, abychom zajistili, že Vám nebo dalším klientům poskytujeme ty nejlepší možné klientské služby.

Podniková správa a dodržování právních předpisů
Vaše osobní údaje používáme v rámci podnikové správy a zajišťování dodržování právních předpisů, a to k následujícím účelům:

 • plnění našich zákonných povinností (včetně KYC, AML a protikorupčních opatření, střetu zájmu nebo dalších obdobných opatření, včetně např. zákonného pojištění)
 • uplatňování našich zákonných práv
 • ochrany práv jiných osob
 • v souvislosti s obchodními transakcemi, jako jsou fúze, restrukturalizace nebo prodej

Jaký je právní základ pro zpracování?
Pokud používáme Vaše osobní údaje v souvislosti s obchodními transakcemi, pro prosazení svých práv nebo ochranu práv třetích osob, je takové konání v našem oprávněném zájmu nebo v oprávněném zájmu jiné osoby. Pro všechny ostatní účely popsané v této části platí, že je naší zákonnou povinností používat Vaše osobní údaje pro plnění veškerých zákonných povinností, které se na nás vztahují.

 

Nábor
Vaše osobní údaje používáme v rámci náborového procesu k následujícím účelům:
 • posouzení Vaší vhodnosti pro jakoukoliv pozici, o kterou se můžete v DLA Piper ucházet, včetně pozic na úrovni partnerů, spolupracovníků, stážistů nebo brigádníků, a také na pozici jakékoliv podpory obchodu nebo služeb, ať byla Vaše žádost přijata on-line, prostřednictvím e-mailu, v tištěné podobě nebo předána osobně
 • posouzení profilů rovných příležitostí v souladu s platnými právními přepisy za účelem zajistit, že společnost DLA Piper nediskriminuje uchazeče o zaměstnání na základě pohlaví, rasy, etnického původu, věku, náboženství, sexuální orientace, postižení nebo jiného kritéria, na které se vztahuje místní právní předpisy. Všechna rozhodování související se zaměstnáváním probíhají výhradně na základě dosažených zásluh

Jaký je právní základ pro zpracování?
Pokud používáme Vaše osobní údaje v souvislosti s náborovým procesem, je to v souvislosti s kroky, které konáme na Vaši žádost za účelem uzavření pracovněprávní nebo jiné smlouvy nebo v souvislosti s naším oprávněným zájmem použít Vaše osobní údaje takovým způsobem, abychom učinili nejlepší možné náborové rozhodnutí v zájmu DLA Piper. Nebudeme zpracovávat žádné zvláštní kategorie osobních údajů, s výjimkou případů, kdy tak můžeme činit podle platných právních předpisů nebo s Vaším výslovným souhlasem.

Prohlédnout si Zásady ochrany osobních údajů pro nábor uchazečů o zaměstnání

Marketingová komunikace

Za použití Vašich osobních údajů provádíme následující marketingové činnosti:

 • Poštovní marketing
 • E-mailový marketing

Pro zasílání marketingových sdělení používáme informace, které o Vás získáváme na základě pozorování Vašeho užívání našich stránek, z e-mailové komunikace a/nebo v souvislosti s našimi službami (viz oddíl Přehled a analýza klienta níže pro více podrobností o shromažďovaných informacích a způsobech shromažďování).

Jaký je právní základ pro zpracování?
Je naším oprávněným zájmem používat Vaše osobní údaje pro účely marketingu.

Marketingovou komunikaci Vám budeme zasílat pouze tehdy, pokud nám dáte svůj souhlas se zasíláním nebo pokud máme zákonné právo tak činit.

Přehled a analýza klienta
Analyzujeme Vaše kontaktní údaje s dalšími osobními údaji, které o Vás získáváme na základě pozorování Vaší aktivity na našich stránkách, z e-mailové komunikace a/nebo v souvislosti s našimi službami a službami, které jste si prohlíželi.

Pokud jste nám udělili svůj souhlas (v případech vyžadovaných zákonem), používáme soubory cookies, soubory protokolů a další technologie určené k shromažďování osobních údajů z počítačového hardwaru a softwaru nebo z Vašeho mobilu, který používáte pro přístup na naše stránky. To zahrnuje následující:

 • IP adresa pro sledování návštěvnosti a provozu na našich stránkách
 • ID relace ke sledování statistiky využití na našich stránkách
 • informace týkající se Vašich osobních nebo profesních zájmů, demografie, zkušeností s našimi službami a preferencí ohledně kontaktu

Naše stránky obsahují „cookies“, „webové majáky“ nebo „pixelové značky“ (společně „tagy“). Tagy nám umožňují sledovat příjem e-mailů, počítat uživatele, kteří navštívili naše stránky, nebo otevřeli e-mail a shromažďovat další typy souhrnných informací. Vaše kontaktní údaje mohou být po kliknutí na e-mail obsahující tag následně provázány se zdrojovým e-mailem a příslušným tagem.

V některých našich e-mailech používáme „proklikávací URL“ vedoucí na určité webové stránky, které spravujeme.

Pro další informace si prosím přečtěte naše zásady používání souborů cookies

Díky používání těchto informací můžeme měřit efektivitu našeho obsahu a zjišťovat, jak návštěvníci využívají naše stránky a naše služby. Díky tomu můžeme zjistit, které části našich stránek jsou pro návštěvníky nejatraktivnější, které části jsou nejzajímavější a jaké druhy nabídek naši registrovaní uživatelé chtějí vidět.

Tyto informace využíváme také pro marketingové účely (viz oddíl Marketingová komunikace výše).

Jaký je právní základ pro zpracování?
Pokud nejsou Vaše osobní údaje v anonymní formě, je naším oprávněným zájmem používat Vaše osobní údaje takovým způsobem, abychom zajistili Vám a našim dalším klientům poskytování těch nejlepších možných produktů a služeb.

Jakékoliv jiné účely, pro které bychom si přáli využít Vaše osobní údaje a které nejsou uvedeny výše, nebo jakékoliv jiné navržené změny stávajících účelů, Vám budou oznámeny za použití kontaktních údajů, pokud jsou k dispozici.

Back to top

6. Na jakém právním základě používáme a zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje musíme nezbytně používat:

 • k plnění našich povinností v souladu s jakoukoliv smlouvou, kterou s Vámi můžeme uzavřít
 • k zajištění poskytování těch nejlepších možných služeb, což je v našem oprávněném zájmu nebo v oprávněném zájmu jiných osob;
 • k plnění jakýchkoliv zákonných povinností, které se na nás vztahují
Back to top

7. S kým sdílíme Vaše osobní údaje

DLA Piper je mezinárodně působící advokátní kancelář a jakékoliv osobní údaje, které shromáždíme, nebo které nám poskytnete, tak mohou být sdíleny a zpracovávány jakoukoli společností v rámci skupiny DLA Piper. Více o pobočkách DLA Piper a jejich lokalitách najdete zde.

Osobní údaje můžeme v případě potřeby sdílet také s třetími stranami, jako jsou:

 • naši odborní poradci, především právníci nebo daňoví poradci
 • vládní nebo dozorové orgány
 • pojišťovny
 • dozorové/daňové úřady nebo veřejné rejstříky společností
 • jiné osoby, které pověřujeme určitými službami, jako jsou např. poskytovatelé služeb v oblasti zpracování dokumentů a překladatelských služeb, společnosti likvidující materiály s důvěrným obsahem, poskytovatelé IT systémů nebo softwaru, poskytovatelé služeb IT podpory a poskytovatelé úložišť pro dokumenty a informace
 • třetí strany zapojené v průběhu poskytování služeb našim klientům, jako jsou poradci, rozhodci, mediátoři, úředníci, svědci, osoby odpovědné za výpočet právních nákladů, soud, protistrana a její právníci, platformy pro přezkoumání dokumentů a jiní odborníci, jako jsou např. odhadci
 • poskytovatelé služeb jiným osobám, které nám pomáhají s analýzou klientů, jako je Google Analytics
 • Poskytovatelé poštovních nebo kurýrních služeb, kteří nám pomáhají zajišťovat naše poštovní marketingové kampaně nebo doručovat související dokumenty

Upozornění: Tento seznam je pouze demonstrativní a mohou existovat další případy, kdy potřebujeme sdílet Vaše osobní údaje s dalšími stranami, abychom poskytovali služby tak efektivně, jak je to jen možné.

Back to top

8. Používání souborů cookies a podobných technologií

Naše stránky využívají určité tagy, soubory protokolu a další technologie, o kterých byste měli být informováni. Pro další informace o tom, jak spravovat a mazat soubory cookies, si prosím přečtěte naše zásady používání souborů cookies

Back to top

9. Smluvní dodavatelé a další správci

Jak bylo zmíněno výše, můžeme dle potřeby a za účelem poskytování služeb pověřit zpracováním osobních údajů další zpracovatele - subdodavatele, jako např. poskytovatele služeb v oblasti zpracování dokumentů a překladatelských služeb, společnosti skartující materiály s důvěrným obsahem, poskytovatele IT systémů nebo softwaru, poskytovatele služeb IT podpory a poskytovatele úložišť pro dokumenty a informace, kteří pro nás budou zpracovávat osobní údaje podle našich pokynů. U všech subdodavatelů věnujeme náležitou péči při jejich výběru a uzavíráme s nimi smlouvu o zpracování, abychom zajistili, že zpracovávají osobní údaje odpovídajícím způsobem a v souladu s našimi zákonnými a regulatorními povinnostmi.

Je-li to nutné pro poskytování našich služeb, můžeme dále pověřit zpracováním osobních údajů externí správce osobních údajů (např. účetní, advokáty nebo jiné odborníky a osoby, včetně např. společnosti DLA Piper LLP (USA) a jiné společnosti nebo subjekty skupiny DLA Piper). Pokud tak činíme, dodržujeme vždy naše zákonné povinnosti související s osobními údaji, včetně zavedení vhodných záruk.

Jaký je právní důvod pro zpracování?
Je nezbytné, abychom plnili naše povinnosti v souladu s jakoukoliv smlouvou, kterou s Vámi můžeme uzavřít.

Je naším oprávněným zájmem nebo oprávněným zájmem jiných osob používat Vaše osobní údaje tak, abychom zajistili, že poskytujeme ty nejlepší možné služby.

Back to top

10. Kam předáváme Vaše osobní údaje

Za účelem poskytování služeb můžeme předávat Vaše osobní údaje mimo stát, ve kterém jste své osobní údaje poskytli.

Jestliže sídlíte na území Evropského hospodářského prostoru (EHP), vezměte prosím na vědomí, že je-li to nezbytné pro poskytování služeb, budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo EHP (včetně společnosti DLA Piper LLP (USA) a dalším společnostem DLA Piper).

Všechny společnosti ze skupiny DLA Piper podepsaly dohodu o sdílení osobních údajů, která vychází ze standardních smluvních doložek EU, kde se zaručují, že budou dodržovat zákonné a regulatorní povinnosti související s osobními údaji, včetně právního základu pro předávání osobních údajů a zavedení vhodných záruk, které zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Back to top

11. Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje

Relevantní osobní údaje návštěvníků našich stránek budeme uchovávat po dobu nejméně tří let od data našeho posledního kontaktu s Vámi a v souladu s našimi povinnostmi podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) nebo obdobné legislativy v jiných státech, nebo po dobu delší, jestliže to vyžadují naše zákonné povinnosti nebo pravidla v oblasti profesní odpovědnosti.

Relevantní osobní údaje našich klientů budeme uchovávat po dobu nejméně šesti let od data naší poslední interakce a v souladu s našimi povinnostmi podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) nebo obdobných právních předpisů v jiných státech nebo po dobu delší, jestliže to vyžadují naše zákonné povinnosti nebo závazky v oblasti profesní odpovědnosti. Poté můžeme předmětné soubory zlikvidovat bez dalšího upozornění či odpovědnosti.

Pokud jsou osobní údaje relevantní pouze po krátkou dobu, např. pro konkrétní marketingové kampaně, můžeme je smazat.

Back to top

12. Důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů

Zavázali jsme se zajišťovat bezpečnost Vašich poskytnutých osobních údajů a za tímto účelem jsme zavedli příslušné bezpečnostní zásady, pravidla a technická opatření k ochraně osobních údajů, které máme pod kontrolou, abychom zabránili neautorizovaným přístupům, nesprávnému použití nebo zveřejnění, neoprávněným úpravám a nezákonným zničením nebo náhodným ztrátám.

Všichni naši partneři, zaměstnanci, konzultanti, pracovníci a zpracovatelé osobních údajů (tj. ti, kdo za nás zpracovávají Vaše osobní údaje pro výše jmenované účely), kteří mají přístup k osobním údajům a jichž se týká zpracování osobních údajů, jsou zavázáni respektovat důvěrnost Vašich osobních údajů.

Back to top

13. Jak získat přístup ke svým osobním údajům a dalším právům

V souvislosti s Vašimi osobními údaji, které uchováváme, máte následující práva:

Právo na přístup
Pokud nás o to požádáte, potvrdíme, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Je-li to třeba, poskytneme Vám kopii těchto osobních údajů (spolu s dalšími určitými podrobnostmi). Pokud budete požadovat další kopie, můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu
Jsou-li osobní údaje, které o Vás máme, nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat jejich opravu. Pokud jsme Vaše osobní údaje sdíleli s dalšími osobami, dáme jim vědět o Vašem požadavku na opravu, bude-li to možné. Pokud nás požádáte o informaci, s kým jsme Vaše osobní údaje sdíleli (a bude-li to možné), tuto informaci Vám sdělíme, abyste je mohli kontaktovat přímo.

Právo na výmaz
Pokud již nejsou Vaše osobní údaje potřebné nebo pokud odvoláte svůj souhlas, můžete nás požádat o vymazání nebo odstranění Vašich osobních údajů. Pokud jsme Vaše osobní údaje sdíleli s dalšími, dáme jim vědět o Vašem požadavku na výmaz, bude-li to možné. Pokud nás požádáte o informaci, s kým jsme Vaše osobní údaje sdíleli (a bude-li to možné), tuto informaci Vám sdělíme, abyste je mohli kontaktovat přímo.

Právo na omezení zpracování
Za určitých okolností nás můžete požádat o „zablokování“ nebo znepřístupnění Vašich osobních údajů, jako například v situaci, kdy zpochybňujete správnost těchto osobních údajů nebo vůči nám vznášíte námitky. Pokud jsme Vaše osobní údaje sdíleli s dalšími, dáme jim vědět o Vašem požadavku na omezení, bude-li to možné. Pokud nás požádáte o informaci, s kým jsme Vaše osobní údaje sdíleli (a bude-li to možné), tuto informaci Vám sdělíme, abyste je mohli kontaktovat přímo.

Právo na přenositelnost údajů
Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje, které jsme od Vás získali (ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu) a znovu tyto údaje použít nebo nás požádat o jejich předání třetí straně dle Vašeho výběru.

Právo vznést námitku
Máte právo nás požádat o ukončení zpracování Vašich osobních údajů, což učiníme, pokud:

 • zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu jiné osoby, ledaže bychom byli schopni prokázat přesvědčivé právní důvody pro zpracování nebo
 • zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu

Právo odvolat souhlas
Pokud spoléháme na Váš souhlas (nebo výslovný souhlas) jako právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo na podání stížnosti u orgánu dozoru
Pokud máte obavy ohledně jakéhokoli aspektu našich postupů ochrany osobních údajů včetně způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji, můžete podat stížnost u orgánu dozoru.

Upozorňujeme, že uplatnění některých z výše uvedených práv může být omezeno, pokud existuje převažující zájem nebo zákonná povinnost pokračovat ve zpracovávání údajů nebo jestliže údaje nemohou být zveřejněny z důvodů vyplývajících z profesní nebo zákonné povinnosti mlčenlivosti.

Back to top

14. Shromažďování informací na stránkách jiných osob a sponzorů

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, jejichž postupy týkající se osobních údajů se mohou lišit od těch našich. Návštěvníci by se měli seznámit se zásadami ochrany osobních údajů na takových stránkách, jelikož DLA Piper nemá žádnou kontrolu nad informacemi, které jsou předávány těmto jiným osobám nebo které jsou jimi shromažďovány.

Back to top

15. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme provádět změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Aby byla zajištěna Vaše informovanost o užití Vašich osobních údajů, budeme příležitostně aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely veškeré změny v používání Vašich osobních údajů. Změny můžeme rovněž provádět v případě změn právních předpisů nebo regulatorních požadavků. Pokud to bude možné, budeme Vás o všech podstatných změnách informovat e-mailem. Nicméně Vám doporučujeme tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat.

Back to top