• Uhelné trhy: Poskytování strategického poradenství největšímu výrobci oceli ve Velké Británii ve věci  mezinárodního režimu klimatických změn a schématu obchodu s emisemi v Evropské unii, právní pomoc s rozvojem a revizí jeho politiky klimatických změn.
  • Elektřina a voda: V souvislosti s poradenstvím, které jsme poskytli vládě Irácké republiky, jsme se stali přední mezinárodní právní firmou operující v této zemi. Naše služby zahrnují zastupování iráckého ministerstva pro elektrickou energii v jeho vyjednáváních o získání zařízení na výrobu elektřiny v hodnotě vyšší než 5 miliard amerických dolarů, obstarání dodávky inženýrských služeb, v rámci problematiky stavebních kontraktů a zabezpečení dodávek paliva a vody. Pomáhali jsme také ministerstvu pro vodní zdroje s rozsáhlými infrastrukturními projekty.
  • Ropa a plyn: Právní poradenství společnosti Valero Energy Corporation při její akvizici integrovaného downstream ropného podniku ve Velké Británii a Irsku v hodnotě 1,7 miliardy amerických dolarů. Nákup zahrnoval ropnou rafinerii Pembroke (jednu z největších a nejkomplexnějších rafinerií v Evropě), síť více než tisícovky velkoobchodních zařízení značky Texaco (největší značková dealerská síť ve Velké Británii a druhá největší v Irsku), podnik s leteckým palivem s produkcí 14 000 barelů za den, majetkovou účast na 4 velkých rozvodných zařízeních a 11 palivových terminálů, podíly v různých zařízeních na skladování a doplňování leteckého paliva, společně se souvisejícími podpůrnými operacemi.
  • Obnovitelné zdroje: Poradenství v souvislosti s jihoafrickým projektem Independent Power Producers Procurement Programme Matters. Po jeho dokončení půjde o největší projekt obnovitelné energie na světě. Naši právníci v Austrálii, Hongkongu a Londýně radili více než polovině úspěšných zájemců v 1. a 2. fázi tohoto projektu solární, větrné, vodní energie, energie z biomasy a bioplynu. Zastupujeme také účastníky a investory, kteří zajišťující financování pro množství projektů 3. fáze. Cílem tohoto historického projektu je vyrábět 42 % veškeré nové elektřiny v Jižní Africe z obnovitelných zdrojů během dalších 20 let.
  • Elektřina: Pro úspěšný NASDAQ IPO v hodnotě 96 milionů amerických dolarů společnosti China Hydroelectric Corporation jsme poskytovali poradenství v rámci před-IPO financování a akvizice vodních elektráren v Číně. Poskytli jsme také komplexní poradenství ve věcí jejich fungování, realizovali jsme korporátní reorganizaci a poskytli právní pomoc v oblasti CDM způsobilosti.
  • Jaderná energie: Pracujeme prakticky pro všechny tzv. Site Licensee Companies (SLC) ve Spojeném království, ale také pro Nuclear Decommissioning Authority a další mateřské organizace SLC. Jsme hlavními poradci Sellafield Limited, Magnox Limited, International Nuclear Services Limited a poradenství poskytujeme též pro Westinghouse, DSRL, LLWR a NNL.