Nejistá ekonomická situace si vyžaduje právní strategická řešení, která dokáží reagovat na rizika spojená s regulací a jejím vynucováním, včetně nákladů na jejich dodržování. Naše advokátní kancelář poskytuje poradenství největším společnostem a institucím poskytujícím finanční služby při jejich každodenních operacích i při plnění širších strategických cílů.

Klientům pomáháme vypořádat se s restrukturalizací bankovního sektoru, s regulačními požadavky a náklady na dodržování všech předpisů, které s sebou reforma nese.

Naše advokátní kancelář s pobočkami po celém světě disponuje prostředky potřebnými k zastupování klientů ve velkých bankovních a obchodních transakcích, stejně jako k plnění jejich potřeb v oblastech regulace, veřejného pořádku a vymáhání práva. Právníci naší advokátní kanceláře působí na všech velkých kapitálových trzích a v regulačních centrech ve Washingtonu i v Bruselu. Zastupujeme také klienty na rizikovějších a rozvojových trzích.

K našim klientům patří správci portfolií, stavební spořitelny, kapitálové trhy a jejich účastníci, investiční banky, národní regulační orgány, soukromé banky, soukromé investiční společnosti, organizace poskytující profesionální služby zejména v oblasti financí a malých bank. Právníci naší advokátní kanceláře kromě toho pravidelně spolupracují se zprostředkovateli, kteří se účastní prodeje finančních služeb spotřebitelům.

Globální kontakty