• Vyšetřování SEC (Securities and Exchange Commission): Bývalý hlavní finanční ředitel společnosti Countrywide Financial Corporation byl součástí sledovaného vyšetřování a soudního procesu SEC (Komise pro cenné papíry a burzy). Právníci naší kanceláře dosáhli v tomto případu jedinečného výsledku, když SEC původně vznesla obvinění z podvodu, ale následně souhlasila s dohodou o narovnání založenou na nedbalosti.
  • Akvizice: Poskytovali jsme poradenství společnosti Banco Santander při její akvizici Bank Zachodni WBK od Allied Irish Banks v hodnotě 4,1 miliardy amerických dolarů.
  • Refinancování: V regionu střední a východní Evropy jsme byla naše společnost právním poradcem společnosti Deutsche Pfandbriefbank při refinancování realitního portfolia kancelářských budov po celém Polsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku v hodnotě 300 milionů EUR.
  • Iniciativa ohledně zákona o zajištění osobního majetku - Personal Properties Securities Act (2009) (CtH) (PPSA): S bankovním klientem naší kanceláře jsme zahájili program workshopů pro jejich klienty, které se týkaly potenciálních dopadů nového režimu zákona PPSA v Austrálii. Workshopy se zaměřovaly na identifikaci bankovních klientů, kteří tím budou pravděpodobně ovlivněni, jako jsou např. výrobci. Společně se zástupci banky jsme zajistili praktické pochopení toho, jak bude ovlivněno jejich podnikání.
  • Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): Působením zákona o dodržování zahraničních účetních a daňových předpisů - FATCA - budou ovlivněny velké celosvětové banky. Pobočky naše kanceláře působící ve Spojených státech amerických poskytovaly poradenství americkým i neamerickým klientům a lobbovala za dotčené strany. Naši australští partneři z oblasti daní a financí spolupracovali s Australskou bankovní asociací, aby jí pomohli v pochopení pravděpodobných dopadů FATCA na australské banky a poskytly jí znalosti o tom, jak lze některé z obtížnějších aspektů tohoto režimu zmírnit.
  • Přispěli jsme a vystoupili před Senátní komisí USA pro zákon o zajištění osobního majetku - Personal Property Securities Act (PPSA), a to včetně několika písemných i ústních prezentací. V průběhu uvedeného procesu jsme položili konkrétní otázky a problémy ovlivňující poskytovatele úvěrů a strukturovaného financování. Diskutovali jsme s kanceláří hlavního státního zástupce v otázce, jak by se dala legislativa pozměnit, aby přihlížela k potenciálním nepředvídaným následkům. Jsme také součástí průmyslové pracovní skupiny zabývající se dopady zákona PPSA.