Naši klienti, kteří nabízejí výrobky a služby vládám a jiným veřejným zadavatelům, se musejí potýkat se stále se měnícími pravidly a regulacemi v oblasti veřejných zakázek. Je jim otevřená řada příležitostí, ale doprovázejí je právní důsledky pro všechny zúčastněné strany.

Světová finanční krize vyvíjí intenzivní tlak na vlády, které se tak musejí potýkat s výraznými rozpočtovými schodky a dluhovou zátěží. Důsledkem je, že konkurence v oblasti zakázek je neúprosná, ceny nabídek vysoké a finanční podmínky kladené na dodavatele velmi náročné. Mezinárodní pravidla pro veřejné zakázky přinášejí další problémy při nedodržování právních předpisů ze strany dodavatelů i u vládních zadavatelů.

Abychom pomohli klientům naší kanceláře vypořádat se s těmito potížemi, rozrostl se náš tým specializovaný na veřejné zakázky v jeden z největších svého druhu na světě. Na rozdíl od mnoha jiných kanceláří pracujeme s požadavky týkajícími se smluv a veřejných zakázek jak pro vlády, tak i pro mezinárodní dodavatele.

Poskytujeme poradenství a právní služby šité na míru prakticky ve všech aspektech uzavírání smluv a zadávání veřejných zakázek, od strategie podávání nabídek až po případné námitky. K našim službám v této oblasti patří příprava dohod o společném strategickém rámci a dohod o partnerství, řešení námitek a přezkoumání nabídek, příprava smluv a žalob. Naši právníci se také účastní soudních sporů ohledně smluv a žalob týkajících se dodavatelů.

Globální kontakty