• Zakázky v oblasti IT: Vláda Velké Británie se na nás obrátila pro poradenství ohledně největší světové veřejné zakázky spojené s civilními informačními technologiemi.
  • Duševní vlastnictví: Když se dva federální dodavatelé v USA dostali před soud se svým sporem, naše kancelář byla povolána jako odborný svědek obhajoby v oblasti duševního vlastnictví. Americká porota rozhodla ve prospěch obhajoby ve všech devíti bodech, včetně všech záležitostí duševního vlastnictví ve veřejné zakázce.
  • Ochrana osobních údajů: Poskytovali jsme poradenství globální letecké společnosti v otázce zabezpečení a ochrany osobních údajů ohledně požadavků na ochranu osobních údajů ve veřejných zakázkách, a to v projektu zahrnujícím 40 států.
  • PPP projekt: Poskytovali jsme poradenství mezinárodní společnosti z oblasti obrany v otázce veřejně-soukromého partnerství s Ministerstvem obrany Velké Británie (tzv. PPP projekt) pro modernizaci jejího programu pátracích a záchranných helikoptér.
  • Veřejné zakázky: Kanadská farmaceutická společnost využila služeb naší kanceláře při řešení různých aspektů regulace Evropské unie v oblasti veřejných zakázek. Pomáhali jsme jí připravit a předložit veřejnou zakázku na vakcíny britskému Úřadu pro nákupy a dodávky.
  • Obrana: Poskytovali jsme poradenství Australským obranným složkám v Projektu obojživelných lodí v hodnotě 3 miliard amerických dolarů.
  • FCPA: Právníci naší kanceláře zastupovali mezinárodní společnost z oblasti obrany, která čelila předvolání pro porušení amerického protikorupčního zákona - FCPA - týkající se obvinění z nezákonných plateb v Africe po dobu šesti let. Vláda USA stáhla všechny body žaloby.