Na společnosti, s nimiž spolupracujeme, pohlížíme nejen jako na klienty v jednotlivých projektech, ale také jako na obchodní partnery, s nimiž usilujeme o vytváření hodnot z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Soustředíme se na poskytování poradenství v souvislosti s odvětvím pojišťovnictví jako celku i existujících okolností klientů a jejich ambicí v rámci tohoto průmyslu.

Tým naší kanceláře pro klienty z oblasti pojišťovnictví a zajišťování je jedním z největších a nejsilnějších na světě; je složen z více než 300 právníků, pracujících pro odvětví pojišťovnictví po celém světě. Nabízíme komplexní škálu specializovaných služeb pro pojišťovny, včetně záležitostí transakcí, regulací, obchodněprávních otázek, pojistného plnění, řešení sporů a žalob, hospodářské soutěže, restrukturalizace a řešení mimořádných situací.

Zastupujeme jak začínající, tak i etablované mezinárodní životní i neživotní pojišťovny a zajišťovny, společnosti skupiny Lloyd’s, zprostředkovatele, banky, další finanční instituce, poskytovatele kapitálu (včetně hedgových fondů, soukromých investičních fondů a rizikových investičních fondů), regulační úřady a další účastníky odvětví pojišťovnictví.

Rozumíme záležitostem pojišťovnictví i všem právním otázkám, které toto odvětví charakterizují. Mnozí z našich právníků dříve pracovali jako obchodní manažeři, podnikoví právníci, bankéři a poradci manažerů v pojišťovacím průmyslu. Tato kombinace právních dovedností a zkušeností přímo z odvětví nám umožňuje uskutečňovat praktická a cenově efektivní řešení pro naše klienty.
Naše silná mezinárodní síť právníků zajišťuje rychlý přístup k vědomostem a koordinovanou spolupráci napříč různými odvětvími práva a jurisdikcemi.

Naše kancelář pravidelně vysílá své právníky, aby pracovali pro klienty přímo v jejich společnostech. Tuto příležitost vítáme a využíváme k tomu, aby si naši právníci prohloubili porozumění danému odvětví. Věříme, že budování hlubokého porozumění podnikání každého jednotlivého klienta je to, co nám umožňuje poskytovat poradenství v odpovídající kvalitě – ať se záležitost týká strukturování, vyjednávání a uzavírání složitých transakcí, složitých obchodněprávních soudních sporů nebo sporů o pojistné plnění, nebo řešení potíží v oblasti dodržování právních předpisů.

Globální kontakty