• Soudní spory: Poskytování poradenství společnosti Swiss Re, druhé největší zajišťovně na světě, v mnoha mezinárodních soudních sporech, řízeních, arbitrážích a důležité práci související s kapitálovými trhy.
  • Arbitráže: Naši právníci řešili několik mezinárodních arbitráží zajišťoven (v Londýně a New Yorku) a účastnili se soudního sporu v zastoupení společnosti IRB Brazil Re.
  • Náhrady: Po povodních v Thajsku v roce 2011 jsme se stali hlavním poradcem velkých mezinárodních pojišťoven a zajišťoven ve věci údajné ztráty, majetkové škody a souvisejících nároků v hodnotě přes 20 miliard amerických dolarů.
  • Finance: Poradenství v otázkách vysoce strukturovaných cenných papírů souvisejících s pojištěním, řešení zajišťování nadnárodních kapitálových trhů před ztrátami a nadnárodní transformace pojistného rizika u velkých klientů z oblasti pojišťovnictví z celého světa.
  • Fúze a akvizice: Účastnili jsme se několika významných, cenově důvěrných fúzí a akvizic pro nadnárodní pojišťovací společnosti. Tyto fúze a akvizice obchodních společností s veřejně obchodovatelnými cennými papíry zahrnovaly složité pojišťovací/zajišťovací a migrační dohody a v některých případech i analýzy proveditelnosti ve vztahu k „Části VII“ převodu aktiv portfolií nebo pravidlům amerického Úřadu pro finanční služby (Financial Services Authority, FSA) pro případ změny ve vedení společnosti.