Stejně jako se liší právní záležitosti, jimž čelí naši klienti z oblasti Life Sciences, liší se i znalosti, které používáme k jejich řešení. Náš Life Sciences tým se skládá z právníků se znalostmi z oblasti práva, věd a lékařství, kteří rozumějí složitostem obchodních a regulačních prostředí, v nichž naši klienti působí.

Nároky, kterým čelí dnešní biofarmaceutické společnosti a výrobci lékařského vybavení, jsou větší než kdy dříve. Vedle požadavků přesunu nadějných léčebných postupů z prostředí laboratoře na trh a jejich ochrany před riziky spojenými s duševním vlastnictvím, regulací a dobrým renomé, se v posledních několika letech objevily další rostoucí tlaky. Patří mezi ně zisky akcionářů, ztráta klíčových zdrojů příjmů kvůli ztrátě pacientů nebo generickým výzvám, nelítostná konkurence v klíčových léčebných oblastech, tlaky týkající se cen od plátců zdravotní péče, vyšší vládní regulace přesahující základní bezpečnostní otázky, rostoucí náklady na výzkum a vývoj, úkol maximalizovat návratnost na rozvíjejících se trzích a zesilněné snahy o vymožení páva ze strany vlád.

Náš Life Sciences tým je jedním z nejrozsáhlejších a nejaktivnějších mezi advokátními kancelářemi. Vzhledem k tomu, že působíme jako jeden tým napříč více než třiceti jurisdikcemi, můžeme kombinovat tematickou odbornost se znalostmi odvětví, a to včetně vědeckého, lékařského, regulačního a podnikatelského prostředí i prostředí vymáhání práva, kterým čelí naši klienti z oblasti biofarmacie, lékařských zařízení a diagnostiky.

Do našeho týmu patří právníci, držitelé prestižních cen, zkušení v oblasti soudních sporů, dodržování právních předpisů a vyšetřování, strategií a vymáhání práv duševního vlastnictví, fúzí a akvizic, poskytování licencí a distribuce, poradenství ke klinickým výzkumům, otázce důvěrnosti, outsourcingu, práva obchodních společností a kartelového práva. Tito právníci také poskytují poradenství klientům napříč všemi ostatními oblastmi potřebnými k úspěšnému zvládání rizik, včetně vládních opatření, práva životního prostředí, importu/exportu, daní, nemovitostí a pracovního práva. Mnozí z našich právníků jsou bývalí profesionálové v daném oboru, mnozí mají titul Ph.D. nebo jiné postgraduální tituly v oblasti Life Sciences, jiní jsou bývalí vládní úředníci nebo státní zástupci.

Protože si uvědomujeme, že potřeby našich klientů se liší podle jejich velikosti, zeměpisné polohy, podnikatelským a terapeutickým zaměřením, organizujeme v souladu s tím své týmy pro poskytování služeb klientům, ať je to pro velkou farmaceutickou společnost, středně velkého výrobce lékařského zařízení nebo biotechnologickou společnost ve fázi rozvoje.

Jsme schopni dát velmi rychle dohromady mezinárodní týmy, složené z expertů na danou oblast, a téma, podporované mezinárodními i místními odborníky, abychom mohli rychle a efektivně splnit požadavky mezinárodní transakce, vyšetřování/soudních sporů nebo nadnárodních projektů v poradenství.

Naše nejmodernější personální, účetní a fakturační systémy, vytvořené speciálně k tomu, aby pomáhaly klientům z oblasti Life Sciences po celém světě, zajišťují, že naše týmy přinášejí kromě skvělých výsledků i skutečné hodnoty.

Globální kontakty