Proměnlivé ekonomické podmínky dopadající na doly se často projeví v samotném dolu dlouho předtím, než se ukážou v účetnictví nebo se o nich dozví vedení společnosti. Naše advokátní kancelář rychle reaguje na potřeby svých klientů, kteří se musejí přizpůsobovat periodickým posunům na světových komoditních trzích. Naše inovativní řešení jim pomáhají účinně se s těmito výzvami a příležitostmi vypořádat.

Náš tým specializující se na hornictví a těžební průmysl dokáže poskytnout kompletní právní řešení, pokrývající vše od každodenních provozních záležitostí až po významné mezinárodní transakce a arbitráže, a to během spuštění činnosti, prodeje nebo uzavření dolu.

Naši právníci mají podrobné znalosti místního regulačního prostředí, klíčových hnacích sil projektů i trhu. Rozumíme tomu, jak se vzájemně ovlivňují různé složky projektů. Náš tým zaujímá k rozvoji projektů ucelený přístup, co nám umožňuje nabídnout vyvážené posouzení v tom nejlepším zájmu projektu jako celku. Našim klientům dokážeme pomoci odhalit, analyzovat, vyjednat a zdokumentovat struktury projektů a udržet efektivitu, je-li projekt provozuschopný.

V naší kanceláři rozvíjíme inovativní řešení nejsložitějších a nejnaléhavějších problémů, kterým musí dnešní hornické odvětví čelit. Takové projekty jsou důležité nejen z finančního hlediska, ale zároveň připravují novou půdu pro vypořádání se s obtížnými otázkami, jako je například přístup třetích osob k infrastruktuře nebo státní dohody a koncese.

Hornictví je skutečně celosvětovým průmyslovým odvětvím, ke kterému dokážeme nabídnout poradenství přímo v místě výskytu, stejně jako zkušenosti a dovednosti, které klienti v tomto sektoru vyžadují.

Nabízíme specializovanou podporu v oblasti hornictví a nerostných surovin ve všech velkých těžebních regionech světa, včetně rozvíjejících se trhů v Africe, Latinské Americe, Asii a na Středním východě, ale i na déle fungujících a zavedených trzích v Austrálii, Severní Americe a Evropě.

Naše kancelář působí po celém světě, a tak máme lokální sílu i vědomosti potřebné k tomu, abychom mohli poskytovat poradenství našim klientům ve specifických právních, kulturních a politických otázkách kdekoli na světě. 

Klientům, kteří se svými projekty působí v mnoha zemích a kontinentech, můžeme zároveň nabídnout jedno kontaktní místo, které napomáhá zvládnout poskytování právních služeb o všech projektech i personálu klienta.

Globální kontakty