Naše rozsáhlá praxe ve všech oblastech pracovního práva a spolupráce s klienty z celého světa nám umožňuje poskytovat právní služby, poradenství a podporu tak, aby v oblasti pracovního práva byla naplněna veškerá očekávání klientů.                   

S ohledem na neustálý vývoj na trzích a ekonomické změny, rozmach technologie, globalizaci a celosvětovou mobilitu, poptávku po stále více flexibilnější pracovní cíle, stejně jako s ohledem na zvyšující se nároky v oblasti kontroly dodržování právních a etických předpisů, jsou výzvy na poli mezinárodní zaměstnanosti větší než kdy dříve.

Ať už potřebujete právní poradenství v souvislosti s najímáním nové pracovní síly, jejím outsourcingem, při zvyšování či snižování počtu pracovních míst, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, v rámci otázek souvisejících s ochranou soukromí či ochranou osobních údajů, při řešení místních, přeshraničních či kolektivních sporných řízení, v oblasti dodržování národních právních předpisů nebo právní regulace související s vícero jurisdikcemi, na poli řízení rizik - v každé oblasti máme potřebné znalosti a můžeme vám pomoci.  

Náš pracovněprávní tým, zahrnující právníky z Ameriky i Evropy, Středního východu, Afriky, Asie a Pacifické oblasti, patří mezi jedny z největších na světě, přičemž zároveň disponuje širším geografickým záběrem než většina jiných mezinárodních právních firem. S našimi klienty spolupracujeme, ať již vykonávají svou obchodní činnost kdekoliv, tak, abychom jim vždy pomohli nalézt řešení a vypořádat se s riziky souvisejícími s pracovněprávními otázkami, věrnostními a motivačními programy či výzvami v rámci problematiky penzí.

Naše široká klientela zahrnuje nejen zcela nově začínající, jakož i vznikající nadnárodní společnosti, ale také některé z největších a nejznámějších světových firem. S klienty spolupracujeme jak na lokální, tak i na mezinárodní a přeshraniční úrovni. Díky našemu celosvětovému dosahu a znalostem místních poměrů jsme schopni jim pomoci při snaze o dosažení stability, úspor nákladů a zároveň poskytnout potřebnou podporu při identifikaci a řízení priorit a rizik v mnoha oblastech. 

Globální kontakty