• Právní poradenství nadnárodnímu klientovi zahrnují návrh a implementaci Globálního etického kodexu ve více než 50 jurisdikcích
  • Právní poradenství v souvislosti s rozsáhlou nadnárodní restrukturalizací zahrnující 900 zaměstnanců s dopadem na zaměstnance ve více než 30 jurisdikcích po celém světě
  • Komplexní právní poradenství investiční bance v oblasti cenných papírů, omezujících doložek a výpovědních lhůt, a to v rámci 19 jurisdikcí
  • Zastupování nadnárodní IT společnosti zahrnující právní posouzení řízení projektu a komplexní personální poradenství v rámci outsourcingového projektu, který měl dopad na více než 400 zaměstnanců v 15 zemích a v některých zahrnoval i kolektivní konzultace
  • Zastupování nadnárodní zdravotnické společnosti v rámci přeshraničního šetření a sporného řízení zahrnujícího zneužití přísně důvěrných informací a odlákávání zaměstnanců zasahujícího do řady jurisdikcí
  • Poradenské služby pro nadnárodní hudební společnost v souvislosti s restrukturalizací pracovních sil po celém světě zahrnující projektovou podporu napříč 20-30 jurisdikcemi