Naše služby zahrnují zejména tyto činnosti: 

  • Poradenská a konzultační činnost – včetně podnikového prostředí a zaměstnanecké problematiky, hodnocení dopadu, potenciálních problémů, příležitostí k progresivním změnám. 
  • Audity rovných příležitostí a diverzity – v rámci více lokalit, strategií, systémů a metod, včetně získaných zkušeností, vnímání zaměstnanců a budoucích potřeb.
  • Benchmarkové testy – přesný sběr dat, porovnávání a benchmarkové srovnávání údajů a systémů odměňování v rámci různých společností, geografických území, oddělení, funkcí, týmů. 
  • Vývoj zásad a strategií – sestavení pragmatických zásad pro zaměstnance s cílem poskytnout řešení umožňující sladit obchodní záměry se závazkem společnosti. 
  • Školení zaměřená na diverzitu a rovné příležitosti – standardní i na míru přizpůsobené vzdělávací programy. 
  • Interní komunikace a vztah s médii – cílem je zvýšit pochopení a zapojení zaměstnanců. To zahrnuje také komunikaci s klíčovými zainteresovanými stranami a krizová řízení. 
  • Sporná agenda – rychlý přístup k vysoce zkušeným, důvěryhodným jednotlivcům za účelem řešení individuálních a skupinových žalob a sporů.