• Realizace školení zaměřeného na diverzitu pro významný velkoobchod – nejprve pro členy představenstva a později pro další zaměstnance, od vedoucích pracovníků přes řadové zaměstnance až po obchodní partnery. 
  • Řízení workshopů pro mnoho zaměstnavatelů v USA; workshopy byly zaměřeny na problémy diverzity a diskriminace, které jsou relevantní v Evropě a v mezinárodních jurisdikcích, kde zaměstnavatelé z USA realizují svoji obchodní činnost. 
  • Poradenské služby pro klienta z USA se zaměřením na důsledky shromažďování citlivých údajů zaměstnanců a praktické postupy shromažďování takových údajů v několika evropských jurisdikcích za účelem dodržení závazků týkajících se monitorování rovných příležitostí v USA. 
  • Právní podpora přední investiční bance s obhajobou proti žalobě vznesené před Komisí pro rovné příležitosti ve Velké Británii. 
  • Realizace interního školení pro řadu mezinárodních zaměstnavatelů v Hong Kongu o novém nařízení o rasové diskriminaci. To zahrnovalo realizaci interaktivní případové studie s více než 80 právníky a personalisty v celosvětové společnosti. 
  • Informování všech zaměstnanců významné maloobchodní společnosti o programu "efektivní řízení pracovníků", aby si všichni zaměstnanci byli vědomi závazků v oblasti rovných příležitostí a diverzity – od členů představenstva až po personál maloobchodních prodejen.