Klientům pomáháme vytvářet rozmanité pracovní prostředí, které splňuje všechny požadavky právních předpisů. Takové prostředí jim poté umožňuje čerpat veškeré výhody plynoucí z postavení proaktivního a spravedlivého zaměstnavatele.

Nezaměřujeme se pouze na spornou agendu v oblasti diskriminace a pouhou přípravu dobré obhajoby. Takový přístup by nijak nepodporoval pozitivní a klíčové přínosy, které mohou vzejít ze všech úrovní pracovních pozic, a to bez ohledu na barvu pleti, sociální postavení, tělesné postižení a mnoho dalších faktorů, jež přispívají ke znevýhodnění různých komunit.

Riziko, že problematika rovných příležitostí a diverzity nebude řádně řešena, je velmi vysoké. Nestanovení nebo selhání klíčových zásad a jiné problémy mohou vést k žalobám, soudním sporům, finančním pokutám a poškození dobrého jména společností a značek. Podniky, které mohou prokázat, že si skutečně váží diverzity, které prokazují úctu k jednotlivcům a podporují rovné příležitosti prostřednictvím metodického přístupu, mají jako zaměstnavatelé podstatně lepší pozici při náboru talentů a jsou také lépe schopny si kvalitní zaměstnance udržet. To je naprosto zásadní věc nejen v době ekonomické nejistoty, ale i v době prosperity. Kromě toho má takový zaměstnavatel podstatně větší šance na úspěšnou obhajobu proti jakýmkoli žalobám.

Globální kontakty