Klíčovým faktorem pro firemní strategii většiny zaměstnavatelů, ať již jde o tuzemské nebo nadnárodní společnosti, jsou pracovněprávní předpisy, Těmito záležitostmi se musí zabývat každá společnost, a to bez ohledu na to, zda v ní operují odbory či nikoliv.

Díky mnoha letům zkušeností s projednáváním kolektivních smluv a s řešením tradičních pracovněprávních záležitostí a sporů jsme ideálním kandidátem pro poskytování konzultačních a poradenských služeb zaměstnavatelům, a k jejich zastupování nejen na národní, ale též mezinárodní úrovni. Jsme jednou z několika mála společností na světě, které mohou využívat výhod rozsáhlého spojení všech zkušeností specialistů v tomto oboru díky pokrytí ve vice než 20 zemích.

Naší strategií je kombinace právních znalostí a zkušeností tak, abychom byli schopni nabídnout klientům praktická a účinná řešení. Kromě poskytování podpory za účelem dosažení a ochrany předem stanovených dlouhodobých cílů též často pomáháme klientům s formulováním strategických cílů a s implementací optimálních postupů.

Globální kontakty