Mnohé z předních světových společností se obracejí na náš tým zkušených advokátů s žádostí o zastupování při obhajobě jejich zájmů. Disponujeme mnoha právními specialisty, kteří jsou považováni za vrcholné odborníky v daném oboru, a proto se skvěle orientujeme v právním, obchodním a procedurálním vývoji v jurisdikcích na celém světě.

Globalizace světových trhů zvýšila riziko nastoupení právní odpovědnosti, vystavila nadnárodní zaměstnavatele finančním rizikům a také rizikům spojeným s jejich reputací napříč mnoha jurisdikcemi. Dojde-li ke vzniku sporu, potřebují nejlepší právní poradenství také vyšší vedoucí pracovníci, úředníci a zaměstnanci.

Klienty zastupujeme v široké škále pracovněprávních sporů. Naším cílem je identifikovat a realizovat nejvýhodnější řešení orientovaná na podnik, a to buď přímo zahájením soudního nebo arbitrážního řízení, nebo obhajobou v rámci soudního sporu, arbitrážního řízení nebo za využití alternativních metod, jako je mediace.

Máme jednu z nejrozsáhlejších mezinárodních praxí v oblasti soudních řízení, arbitráží a metod řešení sporů s právními specialisty po celém světě. Usilujeme o snížení nejistoty související s obchodními spory prostřednictvím novátorských strategií pro řešení sporů a efektivního řízení případů.