Řešení sporné agendy:

 • předcházení sporů
 • strategické poradenství
 • poradenské služby před zahájením sporu
 • soudní příkazy
 • alternativní řešení sporů
 • přeshraniční problémy/problémy zahrnující více jurisdikcí
 • soudní přezkum
 • skupinové žaloby/související soudní příkazy 
 • alternativní metody postihů

Mezinárodní arbitráž:

 • rozhodčí smlouvy
 • vedení rozhodčího řízení 
 • vymáhání rozhodčího nálezu kdekoli na světě 
 • vedení soudních sporů, včetně získávání soudních příkazů
 • poradenství při realizaci specifických arbitrážních pravidel, při volbě rozhodného práva a jurisdikce
 • ochrana investic prostřednictvím uplatnění bilaterálních investičních úmluv za užití arbitrážní řízení
 • poradenství ohledně jiných efektivních mechanismů řešení sporů, jako je alternativní řešení sporů (ADR - Alternative Dispute Resolution)