• Poradenské služby celé řadě klientů v oblasti pracovněprávních sporů týkajících se zejména otázek souvisejících s ukončením pracovního poměru v rozporu se zákonem, nahlášením nekalého jednání (tzv. whistleblowing) regulačními záležitostmi a problémy týkajícími se diskriminace. 
  • Poradenské služby organizaci ze Spojených států v souvislosti s žalobou týkající se protiprávního ukončení pracovního poměru a nezaplacením provizí za řadu transakcí v oblasti nemovitostí.
  • Poradenství pro širokou škálu klientů zaměřené na strukturu platů a dodržení všech právních předpisů týkajících se výpočtu a výplaty mezd. V rámci těchto poradenských služeb jsme řešili závazky zasahující do více jurisdikcí a složitou problematiku nezákonných odpočtů.
  • Poradentství významnému klientovi v souvislosti s žalobou zahrnující více žalobců, jejímž předmětem bylo nařčení společnosti z toho, že ženy mají ve společnosti menší plat než jejich mužské protějšky. 
  • Vedení soudního procesu pro bankovní instituci, vyžadujicí hluboké pochopení regulovaného prostředí, kde klient působí,, a vypořádání se s publicitou, pro kterou je takový případ atraktivní. 
  • Podpora klientovi při obhajobě proti žalobě, kterou vznesl vedoucí pracovník ve věci diskriminace z důvodu pohlaví, těhotenství a tělesného postižení.