• Poradenství celosvětové bance zaměřené na návrh a implementaci Globálního etického kodexu pro více než 50 jurisdikcí. 
  • Poradenství společnosti, která je dodavatelem informačních technologií pro domácnost, v oblasti pracovněprávních vztahů s ohledem na celosvětovou expanzi společnosti, zahrnující dokumentaci v souvislosti s pracovními poměry, globálními zásadami a postupy a komplexním dodržováním pracovněprávních předpisů.
  • Zastupování významné společnosti pohybující se v oblasti elektronického obchodování v souvislosti s citlivým vyšetřováním jejího pracovníka ve vysoké kontrolní funkci; naše poradenské služby zahrnovaly regulační aspekty, požadavky týkající se vykazování a strategii v oblasti nápravných opatření.
  • Zastoupení mnoha různých společností registrovaných na burze cenných papírů v souvislosti s dodržováním pravidel registrace na burze cenných papírů, pravidel tzv. Combined Code a směrnic NAPF/ABI o podmínkách jmenování řídicích pracovníků, o smlouvách pro řídící pracovníky a o dalších citlivých záležitostech týkajících se vedoucích pracovníků (včetně jejich odchodu/odvolání z funkce). 
  • Přezkum Globálního etického kodexu mezinárodní společnosti se specifickým zaměřením na informování zaměstnanců a na realizaci interních vzdělávacích programů s cílem zajistit dodržování právních předpisů. 
  • Poradenství nadnárodní IT společnosti v souvislosti s jejími Pravidly distančního výkonu práce a Zásadami hotovostních bonusů napříč několika evropskými jurisdikcemi s ohledem na klientova pravidla distančního výkonu práce, zajištění dodržování právních předpisů a dodržování optimálních postupů.