Zvýšené celosvětové zaměření na protikorupční opatření, na nekalé chování společností, na ochranu osobních údajů, obchodní etiku a etiky dodavatelských řetězců a také přísnou kontrolu dodržování právních předpisů ze strany regulačních orgánů v USA, v Číně a jinde staví otázku dodržování právní úpravy na přední příčku pozornosti většiny našich klientů. Rozsáhlé programy zaměřené na dodržování právních předpisů jsou dnes, více než kdy jindy, nesmírně důležité, protože umožňují snížit právní rizika spojená s pracovněprávními vztahy.

Naplnění požadavků v oblasti dodržování právní regulace je klíčovou prioritou pro mnoho personálních týmů a poradců působících v rámci nadnárodních podniků. Tato problematika nabývá širokých rozměrů zejména u společností zasahujících do více jurisdikcí, které se tak musejí potýkat s celou řadou právních předpisů, regulačních požadavků a různých kulturních koncepcí a preferencí v rámci rozvinutých i teprve se rozvíjejících trhů.

Problém je obvykle zřejmý, ale řešení není často vůbec jednoduché. V rámci celosvětové, integrované společnosti může existovat tlak na vytvoření jednotného přístupu pro všechny; jednotný přístup však nelze vždy beze zbytku aplikovat v lokálním měřítku.

Našim nadnárodním klientům v rámci řešení těchto otázek poskytujeme pravidelné právní poradenství. Využívají jej nejen vznikajících nadnárodní společnosti, které poprvé expandují na nové trhy, ale i společnosti z žebříčku Fortune nebo FTSE 100, které přezkoumávají své programy, aby se vyhnuly vyšetřování na základě amerického zákona o korupčních praktikách v zahraničí (FCPA - Foreign Corrupt Practices Act). Se všemi našimi klienty úzce spolupracujeme při plánování optimální koncepce pro jejich společnost a pomáháme jim s následnou realizací  a souvisejícími aktivitami..