Otázku, jak správně odměňovat a motivovat vedoucí pracovníky a zaměstnance na všech úrovních a jak uspokojit také další zainteresované strany, řeší většina organizací. Tržní podmínky ovlivňují, do jaké míry se pracovní síly stanou faktorem, který je rozhodujícím dělítkem mezi úspěchem a neúspěchem organizace.

Náš mezinárodní tým se skládá z daňových poradců a z právníků specializovaných na důchodovou a pracovněprávní oblast, kteří disponují rozsáhlými zkušenostmi s vývojem a implementací nákladově efektivních motivačních programů, kompenzačních opatření a systémů na bázi odměňování prostřednictvím akcií ušitých na míru jednotlivým klientům a jejich personálním i obchodním strategiím.

Naše vysoce uznávané týmy spolupracují s klienty při sestavování smluv o odměňování vedoucích pracovníků a zaměstnanců s cílem poskytovat komplexní integrované služby.