Důchodová problematika

 • Realizace průkopnické transakce, kdy jsme poskytli poradenské služby správcům finančních služeb v rámci systému důchodového pojištění v souvislosti s převodem rizika spojeného s prodlužováním průměrné délky života/dohodou o swapových obchodech (hodnota transakce 1,9 miliardy liber) u přední světové investiční banky. 
 • Vedení soudního sporu pro nizozemský penzijní fond ve věci příkazu nizozemské centrální banky (Dutch Central Bank) postupně ukončit investice fondu do zlata. 
 • Poradenské služby celosvětovému výrobci nápojů v souvislosti se změnou penzijních programů po akvizici. 
 • Poradenské služby významné hotelové skupině ohledně penzijních aspektů jejího dluhu za akciové swapy. Ve své době byl označen za vůbec největší dluh za akciové swapy v celé korporátní historii Velké Británie. 
 • Poradenské služby správci svěřeneckého fondu v souvislosti s investicemi do devíti samostatných hedgeových fondů/sdílených fondů v průběhu 18 měsíců (součást realizace nové investiční strategie). 
 • Poradenské služby mateřské společnosti týkající se poskytování záruk správcům britského penzijního programu jako součást jednání o financování, které se správci vedl britský zaměstnavatel. Stejné společnosti jsme poskytli právní poradenství v souvislosti s poskytováním benefitů mezinárodně mobilním seniorním zaměstnancům.

Odměny

 • Navržení a realizace programu výhodného samoobslužného jídelního zařízení pro významnou IT společnost, včetně získání souvisejícího povolení od nizozemských daňových úřadů. 
 • Poradenské služby nadnárodní společnosti působící v oblasti výroby polovodičů v souvislosti s nárokem bývalého belgického zaměstnance dočasně pracujícího v USA ve věci dorovnání jeho penzijního nároku vzhledem k vyšší mzdě pobírané v USA.
 • Poradenství telekomunikační společnosti při udělení opcí jejím zaměstnancům působícím ve Francii za účelem získání nároku na účast ve francouzském preferovaném režimu odvodu daní/sociálního zabezpečení.  
 • Poradenské služby italské společnosti ohledně daňových aspektů převedení jejích výkonných ředitelů do německé pobočky. 
 • Poradenské služby nadnárodnímu klientovi v daňové oblasti v souvislosti s převedením výkonného ředitele jedné společnosti ze skupiny (koncernu) na pozici výkonného ředitele pro několik dalších společností nacházejících se v různých jurisdikcích. 
 • Realizace přezkumu řady programů v souvislosti s akciovými opcemi a dalších programů účasti zaměstnanců, a to pro národní i nadnárodní společnosti
 • Poradenské služby manažerům a dalším zaměstnancům společností soukromého investování při realizaci programů v oblasti úroků a programů výhodných úroků.