Důvěrné informace představují jedno z nejcennějších aktiv podniku. Nikdy dříve nebylo naléhavěji zapotřebí, aby zaměstnavatelé chránili tyto informace, než je tomu v současném náročném ekonomickém klimatu.

Důvěrným informacím hrozí nebezpečí z vnějšího prostředí, mohou být odcizeny, zneužity hackery nebo se mohou stát předmětem průmyslové špionáže. Největší ohrožení důvěrných informací ale přichází z interního prostředí podniku. K cenným informacím o zákaznických kontaktech, o finančních a strategických obchodních záležitostech, má přístup celá řada zaměstnanců. Každá z těchto informací je pro konkurenci nesmírně cenná.

V posledních letech zaznamenáváme podstatný nárůst počtu a druhu sporů souvisejících se zneužitím důvěrných informací, s nekalou konkurencí ze strany zaměstnanců a vedoucích pracovníků.

Změny na pracovišti s sebou přinášejí nové výzvy v oblasti ochrany důvěrných informací, zejména v souvislosti s rozvojem nových technologií a sociálních médií. Za situace, kdy si zaměstnanci nosí do práce svá vlastní elektronická zařízení a kdy sociální média umožňují zaměstnancům přístup ke kontaktním informacím klienta (na pracovišti i mimo ně), zaznamenává oblast ochrany důvěrných informací překotný a neustálý rozvoj. Legislativa na ochranu soukromí a ochranu dat poskytovaných do zahraničí činí celou situaci ještě složitější. Soudní praxe stále poukazuje na obtíže související s přeshraniční ochranou důvěrných informací.

Globální kontakty