Nezbytným předpokladem bezproblémové reorganizace, restrukturalizace, outsourcingu nebo snižování počtu pracovních sil je jasné identifikování transparentní strategie v oblasti pracovních sil, vnímavé pochopení toho, jak daná strategie ovlivňuje obchodní aspekty návrhu změny a vývoje citlivé a systematické metody implementace.

Vyskytnou-li se v obchodu změny, je nezbytné vyhnout se problémům a začít co nejrychleji využívat výhody, které ze změn plynou. Naše společnost pomáhá klientům dosáhnout takového stavu prostřednictvím včasného rozpoznání klíčových otázek, vývoje účinných plánů a jejich realizace metodickým, a přesto flexibilním a nákladově efektivním způsobem, s využitím našich hlubokých zkušeností z řady odvětví a sektorů. Usilujeme o vypořádání se složitými riziky lidského faktoru, která existují v mnoha procesech, a o stanovení klíčových obchodních faktorů, jež tyto procesy ovlivňují. Za úspěšný považujeme takový proces, který se uskuteční včas, v mezích daného rozpočtu a s minimálními zásahy do zaměstnaneckých poměrů. Našim klientům pomáháme dosáhnout všech tří uvedených cílů.

Řadě klientů jsme pomohli zvládnout a realizovat procesy zahrnující významné mezinárodní restrukturalizace, složité smlouvy o outsourcingu a insourcingu a integraci před fúzí/akvizicí nebo po ní. Nabízíme flexibilní přístup, celé týmy nebo samostatné kontaktní osoby, které jsou specializovány na danou záležitost. Naším cílem je zajistit, aby si klienti byli vědomi problémů, kterým čelí, pomoci jim citlivě vyhodnotit dopad zamýšlených změn v obchodní oblasti, a poskytnout jim vysoce odbornou pomoc při jejich realizaci. 

Díky těsné spolupráci s našimi kolegy na mezinárodní úrovni můžeme našim klientům podat pomocnou ruku také v případě složitých přeshraničních outsourcingových transakcí, které často zahrnují problémy spojené s přesunem pracovních míst za hranice – do zemí, kde se pravidla pro automatický přesun pracovních míst mohou výrazně lišit. Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním podpory v oblasti pracovněprávní i v oblasti penzijní, a to včetně návrhů sociálních plánů, smluv o převodu pracovníků (automaticky i jinak), poradenství ohledně rad zaměstnanců, vyjednávání s odborovými organizacemi a implementace reorganizací po fúzi.

Globální kontakty