Náš globální restrukturalizační tým poskytuje poradenství i v těch nejrozsáhlejších a nejsložitějších přeshraničních restrukturalizačních projektech. Pro své klienty vytváříme inovativní restrukturalizační řešení, díky kterým dosahují stanovených obchodních výsledků.

Díky právníkům, specializujícím se na restrukturalizace v Severní i Jižní Americe, Asii a Tichomoří, Evropě i na Středním východě, máme znalosti, zkušenosti i prostředky nezbytné k řešení potřeb našich klientů v oblasti restrukturalizace a úpadků, a to na národní i mezinárodní úrovni. Naši právníci, specializující se na restrukturalizace, kteří působí přímo v dané oblasti, mají rozsáhlé znalosti místních trhů a s nimi souvisejících problémů, s nimiž se naši klienti potýkají.

Poskytujeme poradenství ve všech záležitostech souvisejících s veřejně obchodovanými i soukromými společnostmi v případech, kdy nedosahují požadovaných výsledků a ocitají se v tíživých situacích. Pomáháme rozmanitému okruhu klientů, který zahrnuje dlužníky, věřitele, vládní subjekty, svěřenské správce, akcionáře, vrcholné vedoucí pracovníky i investory a subjekty, které nakupují problematické dluhy a aktiva.

Realizujeme zakázky středně velkých subjektů až po největší národní i nadnárodní restrukturalizační projekty a insolvence. Máme zkušenosti s řešením sporných otázek vyplývajících z restrukturalizací a úpadků. Radíme také v otázkách z oblasti vyšetřování, vynucování, soudních sporů a vymáhání aktiv na úrovni mnoha jurisdikcí.

Globální kontakty