Klientům poskytujeme poradenství ve všech aspektech souvisejících s restrukturalizací a úpadkem/konkurzem během období jejich příprav nebo řešení následků.

Klientům poskytujeme poradenství v oblasti:

  • Sledování a vymáhání dluhů a majetku
  • Odprodej, včetně předem připravených řešení, problematické fúze a akvizice a řešení otázek souvisejících s nemovitostmi
  • Obchodování s problematickými pohledávkami
  • Finanční restrukturalizace
  • Formální procesy v případě úpadku/konkurzu a zastupování ve věřitelském výboru
  • Vyšetřování, vedení soudních sporů a vymáhání související s úpadkem/konkurzem
  • Mezinárodní restrukturalizační strategie a procesy
  • Provozní restrukturalizace
V celé řadě evropských zemích vykonávají naši právníci specializovaní na restrukturalizaci funkci insolvenčních správců.