Přehled

Tým našich specialistů se sídlem v Praze nabízí výjimečné právní poradenství v oblasti restrukturalizací a insolvencí. Jsme v pravou chvíli vždy tam, kde nás klienti nejvíce potřebují. Díky znalostem českého úpadkového a insolvenčního práva a zkušenostem s transakcemi a soudními spory jsme připraveni poskytovat poradenství v jakékoliv otázce související s restrukturalizací nebo insolvencí na území České republiky. S klienty pracujeme proaktivně a nasloucháme jim, abychom pochopili jejich konkrétní situaci. To nám umožňuje vytvářet komplexní strategická obchodní řešení, která klientům pomáhají čelit jakkoliv obtížným situacím.

Působíme v oblasti reorganizace a převodu podniku, problematického podnikového financování, restrukturalizace dluhu a refinancování, ale také v oblasti formálních insolvenčních procesů, jako jsou správa, nucená správa, dobrovolné vyrovnání, likvidace a konkurz. Máme velké zkušenosti v poskytování poradenství pro finanční instituce, podniky a další klíčové aktéry v oblasti procesů záchrany a obnovy.

Náš restrukturalizační tým v České republice je součástí globální skupiny, která je jedním ze světových lídrů v oboru. Díky právníkům, specializujícím se na restrukturalizace v Severní i Jižní Americe, Asii a Tichomoří, Evropě i na Středním východě, máme znalosti, zkušenosti i prostředky nezbytné k řešení potřeb klientů v oblasti restrukturalizace a úpadků, a to na národní i mezinárodní úrovni. Po celém světě mají naši právníci, kteří působí přímo v dané oblasti, rozsáhlé znalosti místních trhů a problémů, s nimiž se klienti potýkají.

Schopnosti

Poskytujeme pomoc rozmanitému okruhu klientů, který zahrnuje finanční instituce, finanční poradce/účetní, podniky, svěřenecké správce/opatrovníky, fondy soukromého kapitálu, akcionáře, fondy/investory do problematických dluhů, majitele obligací / dlužních úpisů a věřitelské výbory. Klientům radíme ve všech aspektech restrukturalizace a úpadku/konkurzu během období jejich příprav nebo řešení následků.

Klientům poskytujeme poradenství v následujících oblastech:

 • sledování a vymáhání dluhů a majetku
 • odprodej, včetně předem připravených řešení, problematické fúze a akvizice a řešení otázek souvisejících s nemovitostmi
 • obchodování s problematickými pohledávkami
 • finanční restrukturalizace
 • formální procesy v případě úpadku/konkurzu a zastupování ve věřitelském výboru 
 • vyšetřování, vedení soudních sporů a vymáhání související s úpadkem/konkurzem
 • mezinárodní restrukturalizační strategie a procesy
 • provozní restrukturalizace

Zkušenosti

Poskytujeme poradenství ve všech aspektech souvisejících s restrukturalizací a úpadkem, a to jak v případě, kdy k nim má teprve dojít, nebo pokud máme najít řešení jejich následků. Máme zkušenosti z mnoha průmyslových odvětví, včetně maloobchodu, zdravotnictví, finančních služeb, potravinářství a kancelářských výrobků.

K významným restrukturalizačním projektům, které jsme v nedávné době řešili, patří například:

 • Austrian bank: Poskytování poradenství významné rakouské bance v otázkách restrukturalizace a úpadku, týkajících se portfolia jejích českých dlužníků.
 • Sporný a problematický realitní projekt: Zastupování našeho klienta v roli věřitele v insolvenčním řízení proti subjektu v konkurzu, včetně sporu o vyřazení nemovitosti z konkurzní podstaty.
 • Ministerstvo dopravy ČR: Vedení týmu poradců, který připravoval studii k restrukturalizaci Českých drah. 
 • Hybernská Centrum: Poradenství při refinancování akvizičních nákladů na kancelářskou budovu „Hybernská Centre“ v Praze.
 • Izraelské banky: Poskytování poradenství dvěma izraelským bankám v otázce financování a refinancování rekonstrukce a modernizace hotelu v Praze.
 • Přední světový výrobce a dodavatel laboratorních zařízení, chemikálií a diagnostických výrobků: Poradenství pro restrukturalizaci jeho českých dceřiných společností. 
 • Moody's: Poskytování poradenství společnosti Moody's Central Europe Limited při restrukturalizaci jejích českých dceřiných společností.
 • Farmaceutická společnost: Poradenství farmaceutické firmě v otázkách souvisejících s vytvořením české dceřiné společnosti a restrukturalizace skupiny v České republice.
 • Projekt Strahov Garden Hotel: Poskytování poradenství pro významnou rakouskou banku při refinancování jejích stávajících finančních závazků a dokončení projektu Strahov Garden Hotel v Praze.
 • Realitní skupina: Poradenství významné zahraniční realitní skupině při refinancování jejích nesplacených úvěrů a financování investičních výdajů na portfolio čtyř- a pětihvězdičkových hotelů v centru měst a rezidencí pro dlouhodobější pobyty ve střední a východní Evropě.
 • Škoda JS: Poskytování poradenství jedné z největších strojírenských firem v zemi při restrukturalizaci jejího holdingu.