En karriere hos os

En juridisk karriere i DLA Piper er en karriere, der altid er i bevægelse, og hvor dine kompetencer og din præstation er med til at sætte retningen. Du kan starte, længe før du er færdiguddannet og hos os fortsætter din personlige og faglige udvikling gennem hele ansættelsen. Læs om dine udviklingsmuligheder – trin for trin.

Er DLA Piper noget for dig?

Hvis du er interesseret i de karrieremuligheder, som vi kan tilbyde, så er du velkommen til at søge en af vores aktuelle stillinger eller sende os en uopfordret ansøgning.

Stud.jur.’er og trainees

Vi har mange jurastuderende ansat som stud.jur.'er og trainees, der får en forsmag på den juridiske løbebane og en uvurderlig praktisk erfaring som supplement til uddannelsen.

Vi ansætter ambitiøse og udadvendte jurastuderende, der har karaktererne i orden. Er du bachelorstuderende, ansættes du som stud.jur. Hvis du læser på kandidatdelen, ansættes du som trainee.

Dine arbejdsopgaver er udfordrende og alsidige, og de er tilpasset dit erfaringsniveau. Opgaverne omfatter blandt andet juridisk informationssøgning, udarbejdelse af notater og udkast til processkrifter, deltagelse i forberedende retsmøder i fogedretten, udarbejdelse af udkast til materialesamlinger, artikler og standarddokumenter samt assistance ved transaktionsbestemt arbejde. Via de daglige opgaver opbygger du erfaring med anvendelsen af den juridiske metode, og du opnår indsigt i og erfaring med klient-advokat-relationer.

Advokatfuldmægtige

Når din kandidatgrad er i hus, er der en mulighed for at blive ansat som advokatfuldmægtig, og din praktiske uddannelse starter for alvor. I løbet af din advokatfuldmægtigperiode får du en fornemmelse af dine fremtidige specialer og tilegner dig stærke personlige og faglige kompetencer via den obligatoriske advokatuddannelse, som vi supplerer med kurser og anden undervisning.

Når vi ansætter advokatfuldmægtige, kigger vi efter jurister, der er fagligt dygtige, udadvendte og drevet af engagement og nysgerrighed. Nogle af vores advokatfuldmægtige kommer fra et job som trainee i DLA Piper, mens andre starter hos os efter endt uddannelse.

Som advokatfuldmægtig udvikler du din teoretiske forståelse i takt med, at du arbejder med juraen i praksis. Du arbejder selvstændigt med sager og får løbende mere ansvar og klientkontakt samtidig med, at du får sparring og feedback fra mere erfarne jurister i din afdeling.

Advokater

Overgangen fra advokatfuldmægtig til advokat betyder nye faglige og personlige udfordringer, og hvis du bliver ansat som advokat hos os, tager din faglige specialisering for alvor fart.

Vi ansætter advokater, der matcher de faglige specialer, som vi har behov for i vores juridiske afdelinger, og som er udadvendte, forretningsorienterede og gode til at skabe netværk.

Som advokat har din faglige specialisering taget en klar retning. Du får faglige udfordringer, der sikrer fortsat udvikling, og et stadigt større selvstændigt ansvar for sager og klienter. Sideløbende med det daglige sagsarbejde har du fokus på at øge din forretningsindsigt og på at udbygge dit netværk. Samtidig med den daglige sagsbehandling og rådgivning har du stadigt større fokus på at opbygge relationer og skabe ny forretning. Desuden vil du få tilbudt en lang række uddannelsesmuligheder i både ind- og udland, som skal sikre din fortsatte faglige og personlige udvikling.

Som erfaren advokat er du nået til et nyt udviklingsniveau, hvor du selvstændigt varetager opgaver af faglig, kommerciel og/eller ledelsesmæssig karakter. Fagligt og forretningsmæssigt vil du blandt andet have fokus på den internationale kontekst, som en stor del af arbejdet foregår i.

Partnere

Efter nogle år som advokat kan du komme i betragtning som partner - en rolle, der kræver, at du har oparbejdet et betydeligt juridisk erfaringsgrundlag, stor forretningsforståelse og dokumenterede evner inden for forretningsudvikling.

De fleste af vores erfarne advokater, der udnævnes til partnere, har været advokater i DLA Piper i en længere periode, hvor de har tydeliggjort deres juridiske og forretningsmæssige evner. Når vi ansætter partnere udefra, sker det i en strategisk kontekst, og vi ansætter partnere, der er på et højt specialiseret fagligt niveau og som er kommercielt stærke.

Som partner har du ansvaret for at opbygge, pleje og fastholde klientrelationer, der kan sikre den nødvendige sagsvolumen for dig selv og yngre jurister, som er tilknyttet dig. En ikke uvæsentlig del af din tid vil være dedikeret netværksskabende aktiviteter af enhver karakter.