Morgenseminar - Udbudsret

DLA Piper Denmark inviterer til morgenseminar den 6. februar med fokus på evalueringsmodeller i lyset af bl.a. Klagenævnets kendelse af 8. august 2017, KFST mod Region Midtjylland, der må forventes at føre til en mere begrænset rækkevidde for udbudslovens §160 end tidligere antaget.

Kurset henvender sig til både ordregivere og tilbudsgivere.

Læs mere i invitationen

Tilmelding

Tilmelding bedes ske til Marianne Roest Hansen, e-mail [email protected] eller dir. tlf. +45 33 34 02 11 senest 31. januar 2018. Deltagelse er gratis.