Flere større mineprojekter i gang i Grønland

Af:

I den senere tid er der sket en udvikling på området for mineprojekter i Grønland. Grønlands Landsstyre, Naalakkersuisut, har meddelt to udnyttelsestilladelser til to større mineprojekter i Grønland. Naalakkersuisut har videre modtaget en ansøgning om meddelelse af en tredje udnyttelsestilladelse. Mineselskabet True North Gems Greenland A/S er meddelt en tilladelse til udnyttelse af rubiner og lyserøde safirer i et område i den sydvestlige del af Grønland og forventer at have de første salgbare sten klar i efteråret 2016.

True North Gems Greenland A/S

I marts 2014 meddelte Grønlands Landsstyre, Naalakkersuisut, en tilladelse til udnyttelse af rubiner og lyserøde safirer i et område i den sydvestlige del af Grønland til mineselskabet True North Gems Greenland A/S (TNG). TNG er et grønlandsk selskab, der først og fremmest ejes af det canadiske selskab True North Gems Inc.

I december 2015 begyndte TNG at fjerne jordoverfladen i et mineområde ca. 160 kilometer syd for Nuuk for at komme ned til de rubinførende lag. Den afsluttende anlægsfase i rubinminen er nu i gang, og der bygges et laboratorium i Nuuk. Der bliver videre anlagt veje, der muliggør transport af blandt andet mineudstyr til minen, og der bliver bygget boliger til de personer, der skal opholde sig i minen i længere tid. Arbejdet vedrørende etablering af infrastruktur og beboelsesområder udføres af det grønlandske entreprenørselskab LNS Greenland A/S.

TNG forventer, at de første salgbare rubiner og lyserøde safirer er klar i efteråret 2016. Planen er således, at der allerede i 2016 kan eksporteres smykkesten fra Grønland. Udnyttelsestilladelsen er meddelt for en periode på 30 år. TNG forventer i første omgang at have minedrift og produktion i en periode på ca. 9 år. I driftsperioden forventes projektet at beskæftige ca. 80 personer.

Ironbark Zinc Limited

Det australske selskab, Ironbark Zinc Limited, har ansøgt Grønlands Landsstyre, Naalakkersuisut, om meddelelse af en tilladelse til udnyttelse af zink og bly i Citronen Fjord i den nordlige del af Grønland.

Mineprojektet forventes at bekræfte ca. 300 personer i anlægsperioden og ca. 475 personer i driftsperioden. Det vides endnu ikke, hvor længe minen skal være i drift. Naalakkersuisut forhandler i øjeblikket med Ironbark Zinc Limited om vilkårene for meddelelse af en udnyttelsestilladelse.

Hudson Greenland A/S

I september 2015 meddelte Grønlands Landsstyre, Naalakkersuisut, en tilladelse til udnyttelse af mineralet anorthosit til selskabet Hudson Greenland A/S. Hudson Greenland A/S er et grønlandsk selskab, der ejes 100 % af det canadiske selskab Hudson Resources Inc. Tilladelsen giver Hudson Greenland A/S ret til at udnytte mineralet anorthosit i et 96 kvadratkilometer stort område i Vestgrønland for en periode på 30 år. Mineprojektet er på nuværende tidspunkt planlagt til at vare i 20 år.

Etableringen af minen (anlægsperioden) forventes at vare ca. 1 år, og produktionsperioden forventes at begynde i 2017. I anlægsperioden forventes projektet at beskæftige ca. 20 personer, hvoraf ca. halvdelen er lokal arbejdskraft. I produktionsperioden fra og med 2017 forventes projektet at beskæftige ca. 60 medarbejdere om året i de 20 år, minen forventes at være i drift. Det er målet, at Hudson Greenland A/S skal anvende mindst 80 % lokal arbejdskraft i den samlede periode, minen er i drift. Projektet forventes videre at skabe beskæftigelse hos en række lokale virksomheder i Grønland.

Udnyttelsestilladelsernes betydning for Grønland

Fælles for mineprojekterne er, at de kan bidrage til økonomisk vækst, øget beskæftigelse og kompetenceudvikling i Grønland. Det skyldes blandt andet, at tilladelserne indeholder krav om, at en rettighedshaver efter en tilladelse i videst muligt omfang skal anvende grønlandsk arbejdskraft og grønlandske leverandører af varer og tjenesteydelser med videre i forbindelse med udførelse af aktiviteter efter tilladelsen. En rettighedshaver efter en tilladelse skal videre betale skat og royalty til Grønlands Selvstyre.