Nyt klagenævn på planområdet

Af:

Regeringen, S, DF og K har den 9. juni indgået en aftale, som indebærer, at der oprettes et nyt planklagenævn med kompetence til at træffe afgørelser om den fysiske planlægning i Danmark. Konsekvensen bliver, at klagesager vedrørende planloven fremover ikke længere skal indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet.

Regeringen vil, på baggrund af aftalen, fremsætte lovforslag om ændring af planloven i oktober 2016, med henblik på ikrafttræden i januar 2017.

Planklagenævnet oprettes som led i en større ændring af klagesystemet på natur-, plan- og miljøområdet, idet det nuværende Natur- og Miljøklagenævn nedlægges og erstattes af henholdsvis planklagenævnet og klagenævnet for natur og miljø. Formålet er at skabe en bedre balance mellem hensynet til vækst og udvikling over for hensynet til natur og miljø.

Med oprettelsen af et selvstændigt planklagenævn skabes der et selvstændigt fagligt miljø omkring fysisk planlægning i Danmark, sammensat af faglige eksperter, relevante organisationer og lægmænd.

Planklagenævnet vil blive placeret sammen med en række andre statslige klagenævn, blandt andet det nye klagenævn for natur og miljø, i det kommende Nævnenes Hus i Viborg. Hensigten med etableringen af Nævnenes hus er at skabe et stærkt fagligt miljø, der kan bidrage til en effektiv sagsbehandling i de respektive nævn.

Oprettelsen af et selvstændigt planklagenævn skal desuden forkorte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, i forhold til den nuværende praksis ved Natur- og Miljøklagenævnet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved Natur- og Miljøklagenævnet har de seneste år svinget mellem ca. 190 og 350 dage. Målet er, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved planklagenævnet på sigt og varigt kan forkortes til 6 måneder.

Aftalen om ændring i klagesystemet er en del af en større aftale om modernisering af planloven, der blandt andet har til formål at skabe mere fleksible muligheder for kommunerne i tilrettelæggelsen af den fysiske planlægning.