Udnyttelse af rubiner og safirer i Grønland forventes at begynde i foråret 2017

Af:

LNS Greenland Gems A/S har overtaget udnyttelsestilladelse i Sydvestgrønland.

Grønlands Landsstyre (Naalakkersuisut) meddelte i 2014 en tilladelse til udnyttelse af blandt andet rubiner og lyserøde safirer i Sydvestgrønland til True North Gems Greenland A/S (TNG). Tilladelsen blev meddelt for en perioden på 30 år med mulighed for forlængelse op til 50 år.

TNG begyndte anlæggelsen af minen (anlægsfasen) i slutningen af 2015. I forbindelse med arbejdet stod selskabet LNS Greenland A/S for etablering af infrastruktur og beboelsesområder til mineprojektet.

TNG gik imidlertid konkurs i efteråret 2016 og overdrog kort derefter med godkendelse fra Grønlands Landsstyre alle selskabets efterforsknings- og udnyttelsestilladelser i Grønland til et nyt rettighedshaverselskab, LNS Greenland Gems A/S (LNS). LNS overtog således blandt andet TNG's tilladelse til udnyttelse af rubiner og lyserøde safirer i Sydvestgrønland.

LNS er en del af LNS-gruppen, som har været en del af mineprojektet i en længere periode, og selskabet er oprettet blandt andet med det formål at fortsætte projektet efter TNG's konkurs.

Som led i overtagelsen af mineprojektet har LNS blandt andet underskrevet et tillæg til den IBA-aftale (Impact and Benefit Agreement), TNG indgik med Grønlands Landsstyre og Sermersooq Kommune i 2014. Det fremgår blandt andet af tillægget, at LNS indtræder i IBA-aftalen, og at LNS overtager alle TNG's rettigheder og forpligtelser efter aftalen. IBA-aftalen fortsætter således uændret med LNS som det nye rettighedshaverselskab.

LNS oplyser, at selskabet forventer at færdiggøre anlæggelsen af minen i januar 2017.

LNS forventer derudover, at udnyttelsen af rubiner og safirer i Sydvestgrønland kan begynde i slutningen af januar eller starten af februar 2017.