Udnyttelse af zink og bly ved Citronen Fjord i Nordgrønland

Af:

Grønlands Landsstyre har meddelt en tilladelse til udnyttelse af zink og bly ved Citronen Fjord i Nordgrønland til mineselskabet Ironbark A/S.

Ved en ceremoni i Nuuk fredag den 16. december 2016 underskrev Naalakkersuisoq for Råstoffer, Múte Bourup Egede, og direktøren for Ironbark A/S, Jonathan Downes, udnyttelsestilladelse nr. 2016/30.

Grønlands Landsstyre (Naalakkersuisut) meddelte dermed Ironbark A/S en tilladelse til udnyttelse af bly og zink i Citronen Fjord i Nordgrønland. Tilladelsen giver Ironbark A/S eneret til at udnytte bly- og zinkforekomster i området i en periode på 30 år med mulighed for forlængelse op til 50 år.

Tilladelsesområdet er ca. 120 km2 og rummer en af verdens største forekomster af bly og zink. Mineprojektet forventes derfor at blive et af de største kommende mineprojekter i Grønland.

Mineprojektet forventes i gennemsnit at kunne beskæftige 300 personer i anlægsfasen og 470 personer i driftsfasen. Det er målsætningen, at en betydelig del af personerne skal være grønlandske arbejdstagere. Det forventes, at der ansættes omkring 60 grønlandske arbejdstagere (20%) i anlægsfasen, og at antallet af grønlandske arbejdstagere vil stige over tid i takt med forskellige uddannelses- og opkvalificeringstiltag.

Før anlægsarbejdet kan påbegyndes, skal Ironbark A/S udarbejde en udnyttelsesplan, en nedlukningsplan og aktivitetsplaner. Planerne vil blandt andet indeholde mere detaljerede krav til sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold vedrørende mineprojektet. Planerne skal godkendes af Naalakkersuisut, inden anlægsfasen kan påbegyndes. Ironbark A/S forventer at kunne påbegynde anlægsfasen i 2018.