ECCO SKO A/S kunne ikke forhindre EKKOfondens registrering af 3 varemærker

Af:

Sagens faktum:

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond placeret i Hjørring, som udbyder socialpædagogiske tilbud ifølge servicelovens § 107, f.eks. botilbud.

EKKOfonden ansøgte i oktober 2013 om registrering af ”EKKOfonden” som figur- og ordmærke for forskellige serviceydelser i relation til socialpædagogiske botilbud i tjenesteydelsesklasserne 35, 36, 43, 44 og 45.

ECCO SKO A/S er indehaver af en række registreringer af varemærket ECCO, blandt andet i klasse 35, som omfatter detailhandelsvirksomhed mv.

ECCO SKO A/S nedlagde indsigelse mod registreringerne af EKKOFONDEN, fordi man mente, at der var risiko for forveksling mellem varemærkerne ECCO og EKKOFONDEN, herunder fordi ECCO Sko A/S også havde opnået eneret til varemærket for ”afholdelse af arrangementer til velgørenhed”, bl.a. i kraft af Ecco Sko A/S’ årlige afholdelse af ECCO WALKATHON.

Ecco Sko A/S mente desuden, at ECCO var så velkendt et varemærke, at registreringen og brugen af varemærket EKKOFONDEN også for andre serviceydelser end dem som ECCO SKO A/S brugte varemærket ECCO for, indebar en udnyttelse af det særpræg og renomme, som er knyttet til varemærket ECCO.

Som et særligt argument gjorde man gældende, at mange store danske virksomheder har en fond tilknyttet som bl.a. har velgørende formål. Det villle derfor være nærliggende at antage, at også EKKOFONDEN var forbundet med ECCO SKO A/S

Sø- og Handelsretten udtalte, at ”ekko” er et almindeligt dansk ord, der har en selvstændig betydning, som ikke er knyttet til sko eller fodtøj, og som andre derfor ikke nødvendigvis er afskåret fra at bruge erhvervsmæssigt. I øvrigt henviste retten til Ankenævnets afgørelse, der lagde vægt på, at omsætningskredsen for hhv. ECCO SKO’s produkter og EKKOFONDENS ydelser ikke var sammenfaldende, og at der derfor ikke blev skabt den sammenhæng med ECCO SKO’s velkendte varemærke, som er en betingelse for at forbyde registreringen.

DLA Piper bemærker:

Det er ikke overraskende, at ECCO anses for at være et velkendt varemærke i Danmark. Dette er dog ikke ensbetydende med, at ECCO Sko A/S har eneret til at bruge varemærket ECCO i alle erhvervsmæssige sammenhænge og for alle varer og tjenesteydelser. Dommen understreger, at selv indehavere af velkendte varemærker skal kunne dokumentere, at det yngre mærke enten udnytter det velkendte varemærkes renomme, eller der er risiko for skade på dette renomme, for at brugen og registreringen af det yngre mærke kan forbydes. At det var EKKO – og ikke ECCO - der indgik i EKKOFONDENs navn har formentlig også haft en betydning for sagens udfald.