Aftale om campingpas er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven

Af:

Campingrådet er en paraplyorganisation, hvis medlemmer består af 12 foreninger med relation til eller særlig interesse for campingbranchen. Campingrådet organiserer næsten 90 pct. af campingpladserne i Danmark. Over halvdelen af de pågældende campingpladser er repræsenteret via brancheforeningen DK-CAMP.

Konkurrencerådet har den 31. maj 2017 afsagt afgørelse om, at Campingrådet og DK-CAMP har overtrådt konkurrenceloven ved at vedtage ens priser for salg af campingpas på campingpladser i Danmark samt ved at ekskludere konkurrerende campingpas. Et campingpas er et alternativt legitimationsbevis, som en campist kan forevise ved ankomst til campingpladsen. Herudover kan et campingpas have andre ydelser tilknyttet, for eksempel en rabat eller ansvarsforsikring over for tredjemand.

Den konkurrencebegrænsende aftale består af vedtagelser i regi af Campingrådet, som gælder for alle repræsenterede campingpladser, og som stiller krav om forevisning af et gyldigt campingpas for at give kunderne adgang til campingpladserne. Under disse betingelser er det således ikke muligt for en campist at få adgang til en campingplads, der er tilknyttet Campingrådet, medmindre campisten på stedet køber eller kan forevise et gyldigt campingpas.

I Campingrådet er det vedtaget, at campingpladserne skal kræve en betaling på DKK 110 ved køb af CKE-pas på den respektive campingplads. Det er også vedtaget at campingpladserne skal ekskludere konkurrerende campingpas. Denne aftale udgør et horisontalt samarbejde mellem campingpladserne i regi af Campingrådet, som er sammensat af blandt andet DK-CAMP, der repræsenterer 300 selvstændige campingpladser.

Afgørelsen viser, at det som brancheorganisation er vigtigt at være ekstra opmærksom på konkurrencereglerne, fordi sådanne organisationer vejleder og koordinerer på vegne af sine medlemmer, samtidig med at der generelt skabes nogle rum, hvor konkurrenter mødes. I denne sag har en brancheorganisation medvirket aktivt til, at medlemmerne aftalte fælles priser og fælles regler om, hvordan andre udstedere af campingpas skulle afskæres adgangen til campingpladser. Det er endnu uklart, om sagen også fører til straf over for de deltagende parter.