EU-Kommissionen idømmer Facebook bøde på EUR 110 millioner

Af:

Kommissionen godkendte i oktober 2014 Facebooks køb af beskedtjenesten WhatsApp. Kommissionen undersøgte i forbindelse med fusionen, hvorvidt Facebook kunne matche deres brugeres konti med WhatsApp-brugernes konti, da dette ville kunne medføre konkurrenceretlige betænkeligheder.

Facebook fortalte Kommissionen, at det ikke ville være teknisk muligt at matche virksomhedernes brugeres konti, hvilket de oplyste både ved indgivelse af fusionsanmeldelsen og i forbindelse med besvarelse af Kommissionens efterfølgende spørgsmål.

WhatsApp offentliggjorde i august 2016 i forbindelse med en opdatering af deres privacy-regler, at WhatsApp fremover ville dele brugerdata med Facebook, hvilket fik Kommissionen til at indlede en sag mod Facebook i december 2016.

Kommissionen har den 18. maj 2017 afsluttet sagen mod Facebook og konkluderet, at det allerede ved fusionsanmeldelsen i 2014 var teknisk muligt for Facebook at matche deres brugeres konti med WhatsApp-brugernes konti, og at Facebook derfor har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til Kommissionen i forbindelse med fusionen.

Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger i strid med fusionsforordningen kan medføre en bøde på op til 1 pct. af virksomhedens omsætning. Facebook har fået en bøde på EUR 110 millioner, mens Facebook i 2015 havde en omsætning på USD 17,93 milliarder. Det har ved fastsættelsen af bødens størrelse været en skærpende omstændighed, at Facebook både i fusionsanmeldelsen og i besvarelsen af Kommissionens efterfølgende spørgsmål, har givet urigtige eller vildledende oplysninger. Kommissionen har omvendt set det som en formildende omstændighed, at Facebook har samarbejdet med Kommissionen ved undersøgelsen af Facebooks overtrædelse af fusionsforordningen.

Det er første gang, at Kommissionen har idømt en bøde for urigtige eller vildledende fusionsoplysninger efter den nye fusionsforordning, som trådte i kraft i 2004. Bøden vil ikke få nogen betydning for selve fusionen mellem Facebook og WhatsApp, da Kommissionen i sin fusionsundersøgelse også tog stilling til den situation, at Facebook kunne matche sine brugeres oplysninger med WhatsApp brugernes oplysninger. Bøden viser dog, at det er centralt, at virksomheder oplyser korrekt og fyldestgørende i forbindelse med fusioner. Tidligere i år fik METRO Cash & Carry en bøde på DKK 50.000 for at tilbageholde oplysninger i en dansk fusionssag.